Blog

Tag: crisi

← Entrades anteriors

Una Europa en pastera

Portem més de dues generacions construint el projecte europeu. S’ha avançat molt, sempre a batzegades, però darrerament tenim força motius per pensar que anem enrere, gairebé arribem a tenir la sensació que fa aigües. Aquesta vegada, amb la crisi de les pasteres i els refugiats, la descoordinació i la incapacitat de posar-nos d’acord potencien una imatge de desunió total. Barreres a les fronteres, fins i tot dient que se n’aixecaran entre estats membres, suspensió de la lliure circulació a l’àrea Schengen, i coaccions de tota mena entre estats per forçar quotes de repartiment del problema, no ajuden gaire a pensar […]


Reflexions en temps de vacances

Certament tothom necessita unes vacances de tant en tant, que no vol dir passar a la inacció absoluta sinó trencar el ritme i canviar d’activitat. Entre nosaltres encara està molt estesa la pràctica de concentrar les vacances a l’agost, que suposa paralitzar moltes empreses i fins i tot serveis públics durant gairebé un mes seguit. Això de fer vacances tots a l’hora té el seu punt d’eficiència, pel fet que la cadena de relacions empresarials atura i reprèn simultàniament l’activitat, i també permet que les famílies ho tinguin més fàcil per coincidir. Però té inconvenients, com el fenomen de la […]


La realitat de la petita i mitjana empresa

Que siguem un país de petites i mitjanes empreses té elements molt positius, però també ombres. Des de l’inici de la crisi acumulem dades negatives en el nombre d’empreses, assalariats i valor afegit, però en global, a la PIME li ha anat pitjor. Podem dir que, amb la crisi, com més petita és l’empresa més pes ha perdut dins l’economia catalana. On són doncs els valors positius que aporta la PIME amb la seva tradicional adaptabilitat als canvis de l’entorn que la fan reaccionar de forma més ràpida que la gran? Penso que encara perviuen, però haurem d’esperar al final […]


La confiança és la clau

Si fem una anàlisi objectiva de la situació al nostre país, constatarem la millora d’alguns paràmetres macroeconòmics, que de moment no es tradueix en reactivació del consum, la inversió, la creació de llocs de treball o el flux de crèdit, allò que posaria en marxa l’economia. Les millores en les exportacions, el turisme o la inflació són sòlides. Altres factors ajuden, però no es poden avaluar consolidats. Per exemple, veurem com queda la prima de risc quan el Banc Central Europeu torni a tancar la barra lliure. La productivitat avança, però si és sols gràcies a la reducció de mà […]


La comptabilitat no enganya

Alguns empresaris consideren la comptabilitat com una tasca menor, que s’ha de fer per exigència legal, i no hi donen més importància. Sense adonar-se que, portant-la bé i al dia, és una eina eficaç i objectiva d’anàlisi de la situació de l’empresa en cada moment, tant per un mateix com pels de fora. Em refereixo a la comptabilitat ben feta, aquella que acompleix la màxima de ser el fidel reflex de l’empresa, no aquella que alguns anomenen “creativa”, ni per descomptat la fraudulenta. El mateix val per organismes o administracions públiques, i per països. I permet determinar realitats que a […]


Crisi de lideratge

Quan el 2006 advertíem que cada dia tancaven 3 empreses industrials a Catalunya i el 2007 el sector de la construcció avisava que les coses anaven per mal camí, l’únic esforç del govern del moment era revalidar el seu mandat a les generals, negant que allò de les subprime ens pogués afectar. Fins que Lehman Brothers va fer fallida al 2008 i es va bloquejar l’interbancari, no van veure clar que venien maldades. Però tot i així, ni Govern Central, ni Generalitat, ni tan sols el Banc d’Espanya van afrontar-ho amb energia. Lideratges inconsistents, ignorant els consells dels seus propis […]


La crisi, l’exportació i tota la resta

Les vies de sortida de la situació actual passen per l’increment de l’activitat exportadora com a condició necessària, però també com a condició no suficient. Amb l’increment de l’activitat exportadora es vol contribuir a l’expansió del PIB i això a la vegada ha de permetre despalanquejar el sector privat, millorant la relació entre productivitat i costos. Tot un repte per l’organització de les empreses. Tot el que es pugui fer per incrementar la productivitat s’estalviarà en reducció de costos (reducció de salaris, per exemple). La superació de la nostra crisi passa per trobar nous motors. En el transcurs del període […]


Sense confiança no anem enlloc

  Per sortir d’una situació de crisi calen moltes coses, però hi ha un ingredient fonamental: la confiança. Per activar el consum intern i la inversió. Però també l’hem de generar com a país, i així aconseguir refinançar el deute i no crear dubtes als nostres clients i creditors internacionals. Però vist com actuen els nostres representants i el domini escènic que els manca, ens estem tirant pedres al damunt. Algú se’n pot sorprendre, però els que fa anys que anem pel món intentant vendre productes, serveis i tecnologies, d’un temps ençà ens trobem que els nostres clients ens solen […]


Institucions a la recerca d’objectius comuns

Les crisis són períodes durs en què persones i entitats ho passen malament. Però són també una oportunitat, perquè forcen a fixar prioritats i a treure el millor de cadascú. En un territori tan divers comla Catalunya Central, i el Bages en particular, les afectacions i les formes d’encarar una situació d’aquestes són diferents. Però queda clar que hi ha molts factors positius que, o bé ens faran sortir abans de la crisi, o bé permetran encarar la fase posterior amb una certa solidesa. En qualsevol cas de la crisi ens en trauran les empreses. Elles són qui generen activitat, […]


Hem de sortir de l’espiral

Els pressupostos són el reflex de la política econòmica d’un país. Els que tenim ara sobre la taula són la constatació d’una evidència: que hem entrat en un espiral pervers. Malgrat l’increment notable de la pressió fiscal que incorporen, amb el seu fruit encara no cobrirem els interessos del deute. Sembla com si el Govern volgués passar l’any com fos, en espera d’una recuperació econòmica exterior que li quadri les xifres. Política del cap sota l’ala. Buscar la solució pot semblar la quadratura del cercle, però hi ha camins millors que els adoptats. D’entrada, els pressupostos penalitzen l’activitat, amb els […]


← Entrades anteriors