La
Cambra

Ple de la Cambra

És l’òrgan de govern i representació de la Cambra i es composa de 40 vocalies que es distribueixen de la forma següent:

  • 27 vocalies (persones físiques o jurídiques) elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre totes els electors i electores de la Cambra, classificats per grups i, si escau, categories.

En el present procés electoral, 6 d’aquestes vocalies ja foren declarades electes, en ser igual el nombre de candidats i les vocalies a cobrir i són les següents:

Candidatures electes

Les votacions s’han dut a terme fins el 20 de setembre  i podeu consultar els resultats provisionals:

Resultats provisionals eleccions per sufragi

  • 4 vocalies (persones físiques) elegides a proposta de les organitzacions empresarials.

En el present procés electoral aquestes vocalies ja han estat declarades electes en ser igual el nombre de candidats i vocalies a cobrir.

  • 9 vocalies elegides entre electors i electores de major aportació voluntària, essent l’aportació mínima de 450 €/any.

La presentació de candidatures per empreses de major aportació voluntària es durà a terme entre el 21 al 27 de setembre.

 

 

 

 

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal