Certificats digitals

El certificat digital identifica l’emisor i proporciona seguretat i agilitat en la realització de transaccions i tràmits telemàtics.

Emissió dels certificats digitals de Camerfirma, l’autoritat de certificació digital de les cambres espanyoles i una de les companyies amb més experiència en aquest àmbit. Els certificats digitals garanteixen la seguretat i la confidencialitat de les transaccions realitzades a través d’internet i atorguen la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita.

Recordatori. El 01/01/2011 entra en vigor el Reial Decret pel qual es regulen les notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Certificat de persona física o de pertinença a empresa: garanteix la identitat de la persona física titular del certificat i també la vinculació d’aquesta persona a una entitat determinada en virtut del càrrec que hi ocupa. Aquest certificat, per si sol, no atorga més facultats al titular que les que té pel fet de dur a terme la seva activitat habitual. És utilitzat per treballadors de l’empresa i per autònoms.

Certificat de representant: s’emet a favor d’una persona física representant d’una entitat determinada. El titular del certificat s’identifica no únicament com a persona física que pertany a una empresa, sinó que, a més, hi afegeix la qualificació de representant legal o apoderat general de l’emrpesa.

Certificat de persona jurídica: identifica l’empresa com a persona jurídica.

Certificat de factura electrònica: és exclusiu per a l’activitat de facturació.

Certificat de servidor segur: identifica que una pàgina web pertany a una determinada empresa.

Signatura de codi: signatura d’aplicacions amb reconeixement de Microsoft, sun Microsystems i Mozilla.

Per obtenir el vostre certificat digital poseu-vos en contacte amb la Cambra de Comerç de Manresa al 938724222 o iniciar el tràmit a https://www.camerfirma.com/

Certificats de servidor segur

Cambra ofereix a totes les empreses que realitzen o que tenen planificat accions de comerç electrònic la certificació del seu servidor com segur.
El certificat de servidor segur és un protocol de seguretat i una garantia pels usuaris de que la en el web on realitzen les seves operacions és totalment segura i que les accions realitzades en ella està garantides en identitat i confidencialitat.
Cambra Manresa, conjuntament amb la resta de les Cambres de l’estat, permet obtindre el Certificat de servidor que és totalment necessari per totes aquelles empreses i entitats en els seus webs presenten les següents accions:

  • Oferir transaccions econòmiques segures. Protecció de dades sensibles (Dades bancàries, targetes de crèdit, dades personal, entre d’altres)
  • Garantir la privacitat de l’informació. Protegeix la informació lliurada per l’usuari de la pàgina donant garanties del procés entre usuari i servidor.
  • Garantir l’autenticitat del teu espai web.

Per sol•licitar el Certificat de servidor segur podeu fer-ho en aquest enllaç:
Certificat de servidor segur

Més informació i contacte
Josep M. Monge
jmonge@cambramanresa.org
tel. 93 8724222

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal