TRÀMITS

Certificats digitals

La Cambra ofereix el certificat digital que és l’equivalent electrònic a un document d’identitat que permet identificar l’empresa, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.

Emissió dels certificats digitals de Camerfirma, l’autoritat de certificació digital de les cambres espanyoles i una de les companyies amb més experiència en aquest àmbit. Els certificats digitals garanteixen la seguretat i la confidencialitat de les transaccions realitzades a través d’internet i atorguen la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita.

Un certificat serveix entre d’altres per:

  • Autentificar la identitat de l’usuari, de forma electrònica, davant de tercers.
  • Signar digitalment de forma que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i el seu origen.
  • Xifrar dades per tal que només el destinatari pugui accedir al contingut del document o del missatge.

Per obtenir el vostre certificat digital poseu-vos en contacte amb la Cambra de Comerç de Manresa al 938724222 o iniciar el tràmit a https://www.camerfirma.com/

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal