La
Cambra

Estructura Organitzativa

Secretari General

Josep Gràcia
jgraciac@cambramanresa.org

Gerència

Esther Hernández
ehernandez@cambramanresa.org

Secretaria de Presidència

Glòria Oviedo
presidencia@cambramanresa.org
goviedo@cambramanresa.org

Sistema de qualitat, PRL i formació interna

Glòria Oviedo
goviedo@cambramanresa.org

Front office

Conxita Rovira
crovira@cambramanresa.org

Comptabilitat

Carmen Mieza
cmieza@cambramanresa.org

Oficina de gestió empresarial (OGE)

Encarna Macias
emacias@cambramanresa.org

Internacional

Marc Rodríguez

mrodriguez@cambramanresa.org

Comerç, turisme i desenvolupament empresarial

Andrea Dutu
andrea@cambramanresa.org

Formació

Andrea Dutu
andrea@cambramanresa.org

Servei d’estudis

Esther Hernández – Marc Rodriguez
ehernandez@cambramanresa.org
mrodriguez@cambramanresa.org