SERVEIS

Servei de legalització de pàgines web

Servei de protecció de dades

Serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades vigents, Llei Orgànica de Protecció de Dades, Llei Orgànica 3/2018.

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 es persones tant físiques com jurídiques, tenen l’obligació de garantir i protegir les dades de caràcter personal de que disposin en els seus fitxers, tant informàtics com en suport paper.

El Servei de protecció de dades s’articula a través:

 • Informació inicial als potencials usuaris dels fitxers de caràcter personal, sobre la llei i elsreglaments que la despleguen.
 • Revisió de la documentació existent fins el present, en relació al projecte de referència.
 • Identificació i classificació (nivell bàsic, mig o alt) dels fitxers disponibles a l’organització del’empresa.
 • Complementació dels formats adients i inscripció / actualització dels fitxers corresponentsidentificats, a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).
 • Elaboració del nou Document de Seguretat de l’empresa.
 • Orientació i recolzament en la implantació dels procediments interns de gestió, adreçats a lagarantia de seguretat de les dades i el seu tractament.
 • Formació específica als usuaris i gestors interns dels fitxers, respecte als compromisos,responsabilitats i elements de confidencialitat i professionalitat a tenir en compte.

Servei de legalització de pàgines web

Cambra Manresa ofereix tots els aspectes legals per adequar de manera legal les pàgines de les empreses de la demarcació. Des del nivell bàsics fins al tractament de dades dels usuaris, passant per les garanties necessàries per oferir un web amb comerç electrònic.

El servei de legalització de pàgines web garanteix la legalitat en els següents aspectes:

 • Adequació legal de pàgines web
 • Avís legal i condicions d’ús
 • Protecció de dades i política de privacitat
 • Adequació legal per butlletins o mailing amb fins comercials
 • Condicions generals de contractació (e-commerce)