INTERNACIONAL

Assessorament Internacional

Servei especialitzat i individualitzat que dóna solucions a les consultes que ens proposen les empreses davant un aspecte en concret del seu procés d’internacionalització ja sigui a nivell comunitari com extracomunitari

Ets una pime que….

 • Tens dubtes sobre comerç internacional i necessites una atenció especialitzada?
 • Vols conèixer l’aranzel que graba el teu producte?
 • Necessites informació especialitzada sobre mercats internacionals?
 • Tens dubtes sobre les clàusules del contracte amb el teu client o distribuidor?
 • Vols que t’ orientem sobre la legislació laboral, mercantil i/o fiscal dels països de destí?
 • Necessites identificar l’origen de les mercadèries?

Participa en el Servei d’Assessorament  Internacional i comptaràs amb:

 • Suport en aquelles preguntes, casuístiques o incidències que us sorgeixin al dia a dia del comerç  internacional.
 • Assessorament qualificat i adaptat a la teva empresa que t’ajudarà i orientarà a les diferents fases del procés d’internacional, (des de la preparació de l’empresa fins a temes d’execució arribant, quan escaigui, a orientar-vos en com presentar de reclamacions, etc.).

Entre les activitats que durà a terme:

 • Reunió d’identificació de necessitats amb l’empresa i elaboració d’un diagnòstic preliminar.
 • Presentació de pressupost i del pla de treball personalitzat (en funció de la consulta)
 • Reunió de tancament i seguiment d’objectius.

Quins avantatges té per a l’empresa:

 • Rebre assessorament especialitzat, personalitzat i ajustat a les vostres consultes i necessitats.
 • Reduireu el temps i cost a la gestió del departament d’ internacional.
 • Disminució de l’impacte econòmic de les incidències que sorgeixen a qualsevol fase del procés.

Cost
Segons pressupost

És-lhora-de-vendre-a-lexterior2019