La
Cambra

Transparència

El document Transparència i el Codi Ètic s’han elaborat en compliment el que es disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i el document Igualtat Dona-Home, en compliment de la Llei17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

codi-etic-cambra-manresa

pla d’igualtat dona home

document transparència 2022