SUPORT
A L'EMPRESA

Servei de creació d’empresa

El Servei de creació d’empreses ofereix als nous emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el mercat empresarial. El programa es desenvolupa en sessions col·lectives amb l’objectiu de tractar els aspectes claus de les diferents fases inicials del projecte empresarial.

 

El servei ofereix assessorament en:

Aspectes legals en la creació d’empresa

Quines són les diferents formes per constituir l’empresa i quines són les més adients per a la idea de negoci en concret.

Ajuts i subvencions

A quins ajuts i subvencions es pot accedir com a emprenedor. Guia i informació de tràmits.

Oficina de Gestió Empresarial (OGE)

Finestreta única per donar-se d’alta en règim d’autònoms i societats limitades. Així com tota una sèrie de tràmits claus pel desenvolupament i creixement empresarial.

Línies de finançament

Quines són les línies de finançament a les quals es pot accedir com a emprenedor per desenvolupar la idea de negoci. Guia i informació de tràmits.

Aquesta línia de treball està vinculada al Programa Catalunya Emprèn www.catalunyaempren.gencat.cat