Servei de creació d’empresa

El Servei de creació d’empreses ofereix als nous emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el mercat empresarial. El programa es desenvolupa en sessions col·lectives amb l’objectiu de tractar els aspectes claus de les diferents fases inicials del projecte empresarial.

El servei ofereix assessorament en:

Aspectes legals en la creació d’empresa
Quines són les diferents formes per constituir l’empresa i quines són les més adients per a la idea de negoci en concret.

Ajuts i subvencions
A quins ajuts i subvencions es pot accedir com a emprenedor. Guia i informació de tràmits.

El pla d’empresa
Eina de reflexió entorn a la idea de negoci. Descripció detallada del producte o servei que s’oferirà, marc de clients i competència, pla comercial i de màrqueting.
Assessorament de quins són els aspectes a perfilar del projecte.

El pla econòmic i financer
Elaboració d’una simulació de 3 anys del negoci per definir els aspectes econòmics abans de la posada en funcionament. Inversions i comptes de resultats del projecte.

Línies de finançament
Quines són les línies de finançament a les quals es pot accedir com a emprenedor per desenvolupar la idea de negoci. Guia i informació de tràmits.

Aquesta línia de treball està vinculada al Programa Catalunya Emprèn www.catalunyaempren.gencat.cat

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal