La
Cambra

1.- Llei 4 2014 de cambres de comerç

2.- Decret 85 2023 de Règim electoral

3.- REGLAMENT-REGIM-INTERN-MODIFICAT-2022

4.- Convocatòria Resolucio EMT 1614 2023

5.- Resolució publicació cens electoral eleccions 2023

6.- RESOLUCIÓ EMT_250_2023, lliurament cens electoral