La
Cambra

El compromís de la Cambra en la gestió de la qualitat va tenir lloc el 12 de juliol del 2002. Va ser quan la Cambra de Comerç de Manresa va obtenir el certificat que l’acredita conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, per les activitats de Serveis de Desenvolupament Empresarial, Suport a la Internacionalització i Formació per a la millora ocupacional.

Política de qualitat 2020

Certificat