La
Cambra

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE MANRESA

EXPOSICIÓ PÚBLICA i RECLAMACIONS DEL CENS ELECTORAL- TANCAT-.

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022,  el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, actualitzat a data 1 de gener de 2022, es va trobar exposat al públic a partir del dia 5 de setembre de 2023 i per un període de 30 dies naturals, finalitzat el qual i fins el dia 19 d’octubre de 2022 els electors i les electores hi pogueren presentar reclamacions.

 

CONSULTAR CENS ELECTORAL

Els electors i les electores poden consular la seva inclusió en el cens electoral per a les eleccions a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra convocades per la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig a l’enllaç següent:

https://www.censelectoralcambra.cat/ca/camara/69

Consulta quina serà la composició del Ple de la Cambra per a la propera legislatura 23-27 en els documents següents:

Ple 23-27

llegenda composició ple 23-27

 

PETICIÓ LLISTATS CENS ELECTORALS

Els electors o electores inclosos en el cens electoral i que estiguin considerant la presentació de candidatura a les eleccions a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra convocades per la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, poden sol·licitar un llistat del grup i, si escau, categoria on pretenguin presentar candidatura mitjançant el formulari següent:

Petició llistat cens electoral