FORMACIÓ

Campus empresarial virtual

El CEV

La formació és una eina clau per ajudar les empreses a assolir els seus objectius de creixement i posicionament en un mercat en canvi constant. Si voleu que els vostres equips desenvolupin un projecte empresarial o hi participin, us heu d’assegurar que tenen els coneixements i les habilitats necessàries per a impulsar-lo.

El CEV facilita la formació no presencial a distància a les persones de la vostra empresa que volen actualitzar coneixements o desenvolupar noves habilitats, necessàries en el seu lloc de treball.

Els continguts formatius del CEV han estat avaluats satisfactòriament. La tutoria que rep cada alumne, exercida per professionals amb àmplia experiència professional i docent, garanteix la qualitat i l’eficàcia dels cursos formatius del CEV, per a aplicar els coneixements adquirits a l’activitat de l’empresa.

Els avantatges de la formació virtual

La formació a distància permet:

 • L’autoformació
 • L’actualització professional amb comoditat
 • La flexibilitat per organitzar el calendari i els horaris
 • L’aprenentatge guiat per un tutor
 • El disseny de cursos a mida per a empreses o col·lectius determinats
  Metodología

Els programes del CEV són dinàmics i estan basats en:

  • Classes virtuals en temps real des del vostre ordinador.
  • Resolució d’exercicis i casos pràctics.
  • Participació en fòrums i xats.
  • Tutoria personalitzada de cada alumne.
  • El tutor pot recomanar lectures complementàries per a aprofundir en els continguts de cada programa, a més dels manuals de cada matèria o àrea de coneixement.

Contacteu amb nosaltres

Cevirtualmanresa.cat