SERVEIS

Asessorament Internacional

Servei especialitzat i individualitzat que dóna solucions a les consultes que ens proposen les empreses davant un aspecte en concret del seu procés d’internacionalització ja sigui a nivell comunitari com extracomunitari

Ets una pime que….

 • Tens dubtes sobre comerç internacional i necessites una atenció especialitzada?
 • Vols conèixer l’aranzel que graba el teu producte?
 • Necessites informació especialitzada sobre mercats internacionals?
 • Tens dubtes sobre les clàusules del contracte amb el teu client o distribuidor?
 • Vols que t’ orientem sobre la legislació laboral, mercantil i/o fiscal dels països de destí?
 • Necessites identificar l’origen de les mercadèries?

Participa en el Servei d’Assessorament  Internacional i comptaràs amb:

 • Suport en aquelles preguntes, casuístiques o incidències que us sorgeixin al dia a dia del comerç  internacional.
 • Assessorament qualificat i adaptat a la teva empresa que t’ajudarà i orientarà a les diferents fases del procés d’internacional, (des de la preparació de l’empresa fins a temes d’execució arribant, quan escaigui, a orientar-vos en com presentar de reclamacions, etc.).

Entre les activitats que durà a terme:

 • Reunió d’identificació de necessitats amb l’empresa i elaboració d’un diagnòstic preliminar.
 • Presentació de pressupost i del pla de treball personalitzat (en funció de la consulta)
 • Reunió de tancament i seguiment d’objectius.

Quins avantatges té per a l’empresa:

 • Rebre assessorament especialitzat, personalitzat i ajustat a les vostres consultes i necessitats.
 • Reduireu el temps i cost a la gestió del departament d’ internacional.
 • Disminució de l’impacte econòmic de les incidències que sorgeixen a qualsevol fase del procés.

Cost
Segons pressupost

Consultes de 1er nivell gratuïtes en virtut del Conveni entre Departament de Economia i Empresa de la Generalitat i el Consell de Cambres de Catalunya

Assesorament jurídic internacional

El servei d’assessorament jurídic de la Cambra de Manresa vol facilitar a l’empresari el coneixement de la legislació que afecta a la seva activitat econòmica i assessorar-lo sobre la manera més adequada de resoldre els seus conflictes jurídic. El servei d’assessorament de Cambra destaca per la seva especialització en les àrees de Dret del comerç internacional i de Dret mercantil i societari. L’advocat Josep Gràcia, secretari general de la Cambra, és qui dirigeix el servei.

Dret del comerç internacional
En l’àmbit del comerç internacional comprèn l’assessorament en les següents matèries.

 • Contractació comercial internacional (redacció i supervisió de contractes d’agència, distribució comercial, compravenda, transferència de tecnologia, etc.).
 • Competència deslleial i defensa de la competència.
 • Responsabilitat per productes.
 • Inversions a l’estranger.
 • Solució de controvèrsies davant tribunals arbitrals i estatals.

En el marc de la Unió Europea i sobre els mecanismes legals per al cobrament de deutes entre empreses, l’assessorament s’entén al recolzament tècnic i jurídic per a l’ús de:

 • Procediment europeu d’escassa quantia.
 • Títol executiu europeu per a crèdits no impugnats.
 • Procés monitori europeu i ordre de pagament europea.

Dret mercantil i societariEn l’àmbit societari i mercantil comprèn l’assessorament en les següents matèries.

 • Constitució de societats mercantils (redacció estatuts i pactes parasocials).
 • Transmissió de participacions socials i accions.
 • Operacions d’ampliació i reducció de capital.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Responsabilitat Social i bon govern corporatiu.
 • Negociació, revisió o redacció de contractes mercantils (contractes de distribució, agència, franquícia, compravenda, transferència de tecnologia, entre d’altres.
 • Actes de competència deslleial.
 • Propietat industrial (patents, marques, entre d’altres).

El servei es factura segons el temps que es preveu dedicar, i la complexitat i interès econòmic de l’assumpte, i sempre segons pressupost previ.

Servei de recobrament de deute internacional

Cambra de Comerç de Manresa conjuntament amb una companyia internacional de recobrament d’impagats ofereix a les empreses de la demarcació la possibilitat de gestionar el cobrament pendent d’operacions d’exportació. El servei ofereix la gestió integral des de la localització del deutor, la notificació del deute i el procediment de pagament alliberant a l’empresa de la complexitat de comunicació de deutes a l’estranger i de la seva gestió administrativa aportant la força coercitiva necessària en aquest tipus d’operacions.

Metodologia i procediment
Informació. Cambra de Manresa recull la documentació i es comprova que estigui completa. S’inicien els procediments a partir d’imports superiors a 250 €.

Localització del deutor. En cas que el deutor sigui una persona física es farà una localització del deutor al seu país de residència. En cas de persones jurídiques es comprovarà que les dades proporcionades pel creditor són correctes.

Notificació del deutor. D’acord amb la legislació del país del deutor es notificarà mitjançant una carta certificada per reconèixer oficialment el deute.

Temps d’espera. El deutor disposa d’un termini de 10 dies per contestar de forma positiva o amb al·legacions a la notificació.
Possibilitats de pagament. S’ofereixen dues possibilitats en funció de la voluntat i capacitat econòmica del deutor per saldar el deute.

 • S’acorda un pla de pagament del deute en un o diversos terminis.
 • En el cas d’al·legacions de tipus tècnic es rebatran aquestes amb la possibilitat d’obrir compensacions entre una i altra part.
 • En el cas que l’empresa estigui en liquidació, si la legislació nacional ho permet, s’entrarà en concurs de creditors.

Pagament. Es salden les quantitats recuperades.

Honoraris
Dipòsit inicial. 100 € en concepte de dipòsit per iniciar el procediment.
Facturació. Es facturaran els honoraris corresponents als serveis d’operacions recobrades. Segons un escalat que es comunica al signar el servei. Entenent per recobrament el cobrament efectiu, com la compensació de quantitats o qualsevol altra forma que suposi la disminució o extinció del deute del expedient.

Recuperació IVA a l’estranger

La Cambra de Comerç de Manresa posa a disposició a les empreses de la seva demarcació el servei de recuperació de l’IVA suportat pel pagament de serveis a l’estranger com:

 • Hotels i restaurants
 • Fires i congressos
 • Taxis i combustibles
 • Advocats
 • Traductors i intèrprets
 • Lloguer de vehicles
 • Servei de consultoria
 • Altres

La Cambra ofereix:

 • Assessorament sobre els conceptes recuperables
 • Estalvi de tràmits burocràtics de sol.licitud i seguiment
 • Un únic interlocutor
 • Màxima seguretat i confidencialitat.

Cost:

 • El cost per l’empresa és de una comissió del 10% sobre l’import de l’IVA efectivament reemborsat.
 • No hi ha cap cost de sortida.
 • Documentació a aportar:
 • Imprès servei de recuperació IVA
 • Certificat de subjecte passiu
 • Factures originals separades per països
 • Els països objecte del servei són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia.

Borsa de subcontractació industrial

PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL 2015

Tramitació de demandes de compradors de les principals fires de Subcontractació Industrial

En aquest pla anual de fires, les Borses de subcontractació recopilen OPORTUNITATS DE NEGOCI (unes 400 demandes anuals de compradors estrangers i espanyols) que adrecem directament a les empreses membres de la Borsa. A més les empreses interessades en exposar en aquestes fires tindran un descompte d’ aproximadament el 15% en el cost de participació a la fires i Trobades

 Southern Manufacturing http://www.industrysouth.co.uk/ UK 10-12 febrer
Subfornitura http://www.fiereparma.it/event/subfornitura-2014/ Itàlia Març
Industrie http://www.industrie-expo.com/ França 7-10 abril
 Zuliefermesse http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/industrial-supply/ Alemanya 13-17 abril
Feria Subcontratación http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com Espanya 26-29 Maig
 Subcon http://www.subconshow.co.uk/ UK Maig
IBD Le Mans http://www.ibdlemans.com/ França Juny
Ouest Industries http://www.ouest-industries.com/ França 2-4 Juny
Südtec – Medtec http://suedtec.com/index.php?page=home-en Alemanya 21-23 juny
Alihankinta http://www.subcontractingtradefair.com/ Finlàndia Setembre
Airtec http://www.airtec.aero/index.php?id=1&L=1 Alemanya Octubre
Siane http://www.salonsiane.com/ França 20-22 Octubre
Fakuma http://www.fakuma-messe.de/ Alemanya 13-17 octubre
Rail Industry Meetings França Novembre
Midest http://www.midest.com/ França 17-20 Novembre
Compamed – Medtec http://www.medica-tradefair.com/ Alemanya 16-19 novembre
Midest Maroc http://www.midest-maroc.com/index.php?/en# Marroc Desembre

 

Memòria Pla Subcontractació 2012

Traduccions

SERVEI DE TRADUCCIONS
La Cambra de Comerç de Manresa ofereix el servei de traduccions en qualsevol idioma per facilitar a les empreses la superació de qualsevol tipus de barrera lingüística i garantir un bon us dels idiomes en les comunicacions professionals. Així mateix el seguiment de control de la qualitat de les traduccions en el procés d’elaboració.

El Servei de Traduccions de la Cambra de Comerç de Manresa, caracteritzat per ser un servei complet i funcional, inclou els següents serveis:
Traduccions directes a tots els idiomes
Traduccions comercials, tècniques i jurades
Traducció i edició de pàgines web
Edició de productes multimèdia
Serveis d’intèrprets en qualsevol idioma i país del món
Versions multilingües en qualsevol suport i/o programa

SERVEI D’INTERPRETACIÓ
Perquè les seves activitats de negocis a escala internacional siguin un èxit, la Cambra de Comerç de Manresa posa en la seva disposició un servei d’interpretació professional.
Comptem amb una àmplia xarxa d’intèrprets professionals d’experiència contrastada i oferim serveis d’interpretació en tots els idiomes i per a qualsevol sector: maquinària, construcció, automoció, medi ambient, medicina|medecina, alimentació. Tant si es tracta d’una visita a la fàbrica com d’un curset de formació, una reunió, una conferència o un viatge, sempre tenim disponible el servei adequat per a les seves necessitats.

Existeixen diferents modalitats d’interpretació i com a part del nostre servei l’assessorarem sobre quina és la més adequada per al seu esdeveniment. Per exemple:
Interpretació simultània – utilitzada en congressos, conferències, simposis, etc. L’intèrpret tradueix de forma simultània i contínua des d’una cabina d’interpretació.
Interpretació consecutiva – utilitzada en conferències de premsa, presentacions de productes, discursos, negociacions, etc. L’intèrpret tradueix, després de cada intervenció de l’orador, fragments successius del discurs sense mitjans|medis tècnics auxiliars.
Interpretació d’enllaç – utilitzada en negociacions comercials, visites a empreses, etc. sovint en un cercle més reduït. L’intèrpret tradueix directament durant la conversa sense mitjans|medis tècnics auxiliars.
Interpretació jurada – utilitzada en judicis|senys i actes davant de notari. Interpretació realitzada per intèrprets jurats.
Interpretació telefònica – utilitzada en converses o negociacions a distància. També s’utilitza en els preparatius de les reunions de negocis, per concertar els detalls entre els participants. Aquest servei es pot realitzar a través d’un equip telefònic (Teleconferència) o d’un PC amb connexió a Internet (Dataconferencia).
També proporcionem consultoria i lloguer d’equip tècnic d’interpretació simultània en cas que aquest sigui necessari. Utilitzem equips de tecnologia punta i posem en la seva disposició els millors professionals del sector per instal•lar i operar els equips tècnics durant el seu esdeveniment.

Legalització de documents per l’exportació

Servei de legalització de documents per l’ exportació

Sovint l’ exportació a països tercers (Orient Mitjà i Països del Golf principalment) requereix uns tràmits de documentació que requereix  la legalització de documents mercantils  com factures, certificats , contractes , etc davant de Consulats de països estrangers situats a Madrid, o també davant el Consejo Superior de Cámaras i el Ministeri d’ Assumptes exteriors entre d’ altres. La Cambra de Comerç de Manresa realitza aquests tràmits per la seva empresa.

En aquesta pàgina web de les cambres poden veure els documents i tràmits més comuns a cada pais. www.docupais.camaras.org.

TRANSPORT INTERNACIONAL I DUANES

Servei per facilitar a les empreses de la demarcació el transport internacional i la gestió directe amb duanes.

Servei de gestió duanera i del transport

La millor opció de transport internacional i els tràmits duaners necessaris – Preus especials pels socis Cambra de Manresa.

Assessorament en comerç exterior 

Legislació fiscal i duanera
Règims aranzelaris
Tràmits de llicència a la importació i exportació
Cartes de crèdit i crèdits documentaris

Agència de duanes. Gestions duaneres

Gestions duaneres
Despatxos Import / Export

Transitària. Cotitzacions i gestió del transport 

Cotitzacions porta a porta
Selecció, negociació i logística de transports marítims, terrestres , aeris i combinats.
Assegurances de mercaderies
Emmagatzematge

Intrastat. Declaració estadística

Declaració estadística dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea

 

La Cambra de Comerç de Manresa ha signat un Conveni amb SERINCOMEX (www.serincomex.com) per oferir els següents serveis a les empreses exportadores

servei transport i duanes