Com optimitzar els preus internacionals

Cambra de Comerç de Manresa li invita a participar en aquest nou curs de formació titulat “Com optimitzar els preus internacionals: Consideracions en el seu càlcul”.  Objectius: La importància d’un bon càlcul dels preus de les operacions internacionals, tant en exportació com a la seva contrapartida de la importació, permet garantir uns marges correctes. L’elaboració de les ofertes comporta la necessitat de conèixer les diferències que existeixen en la seva elaboració i evitar riscos en la seva prestació. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics […]

Veure esdeveniment
INCOTERMS CAMBRA

Els Incoterms, 10 anys després una nova generació

Cambra de Comerç de Manresa li invita a participar al curs “Els incoterms, 10 anys després una nova generació”.  Objectius:  Exposar i avaluar les expectatives d’una nova generació en les vendes internacionals amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar l’identificació i repàs de la nova ideologia del 2020 en el repartiment dels riscos, despeses en les entregues de mercaderies, tant des del punt de vista de l’exportador com de l’importador. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de […]

Veure esdeveniment