INCOTERMS 2010, ÚS I DESÚS. COM GARANTIR UNA NEGOCIACIÓ AMB ELS MÍNIMS RISCOS I COSTOS

INFORMACIÓ Dimarts, 18 de desembre de 2018, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 90€   OBJECTIUS Exposar i avaluar la amplia visió de negociació en les vendes internacionals amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar la identificació del repartiment dels riscos, despeses en les entregues de mercaderies, tant des del punt de vista de l’exportador com de l’importador. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels […]

Veure esdeveniment