ELS INCOTERMS 10 ANYS DESPRÉS, UNA NOVA GENERACIÓ

INFORMACIÓ Dimarts, 5 de març de 2019, de 9.00 a les 15.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 100€   OBJECTIUS Exposar i avaluar les expectatives d’una nova generació en les vendes internacionals amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar l’identificació i repàs de la nova ideologia del 2020 en el repartiment dels riscos, despeses en les entregues de mercaderies, tant des del punt de vista de l’exportador com de l’importador. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la […]

Veure esdeveniment

LES DUANES. AQUEST GRAN ESCULL I EL NOU CAU

INFORMACIÓ   Dimecres, 20 de març de 2019, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 90€   OBJECTIUS Exposar la amplia visió de les novetats duaneres, a fi de facilitar la identificació i coneixement dels passos i integració a nivell empresarial amb el nou “Código Aduanero de la Unión (CAU)”. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.   ADREÇAT Curs adreçat a […]

Veure esdeveniment

GESTIÓ I VALORACIÓ DE CRÈDITS DOCUMENTARIS

INFORMACIÓ Dimecres, 27 de març de 2019, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 90€   OBJECTIUS Identificar les principals característiques i operativa dels crèdits documentaris especials i valorar la seva conveniència-inconveniència per a exportadors i importadors. Interpretar adequadament crèdits documentaris especials.   ADREÇAT Curs adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacional i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat internacional. Aquest curs no és d´iniciació als crèdits documentaris i és requereix un coneixement mínim sobre crèdits documentaris ordinaris.   PROGRAMA 1. Crèdits documentaris especials: concepte, parts, contingut, operativa […]

Veure esdeveniment

COM OPTIMITZAR ELS PREUS INTERNACIONALS. CONSIDERACIONS EN EL SEU CÀLCUL

INFORMACIÓ Dimecres, 17 d’abril de 2019, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 90€   OBJECTIUS L’importància d’un bon càlcul dels preus de les operacions internacionals, tant en exportació com a la seva contrapartida de la importació, permet garantir uns marges correctes. L’elaboració de les ofertes comporta la necessitat de conèixer les diferències que existeixen en la seva elaboració i evitar riscos en la seva prestació. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per […]

Veure esdeveniment

LES FACTURES AMB O SENSE IVA. NO TOTES LES OPERACIONS SÓN EL QUE SEMBLEN

INFORMACIÓ Dimecres, 24 d’abril de 2019, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 90€   OBJECTIUS És molt habitual que les empreses identifiquin les operacions amb o sense impostos de forma general sobre la base d’identificació del seu client. Amb aquesta identificació es produeixen errors fiscals importants o en el seu defecte impossibilitats de tractes comercials amb el destinatari si no s’entén per les dues parts les necessitats. Amb aquest curs s’aclariran les bases fiscals per aplicar o no impostos segons convingui en la operativa internacional. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la […]

Veure esdeveniment