INTERNACIONAL

Guies online aspectes operatius

Investigació i anàlisi de mercats

Preparació d’ activitats de promoció.

Gestió operativa del comerç internacional

Tota la informació de les guies online aqui

Documents Import-Export

Organitzat per temes ( documents Duaners , de transport ,assegurances , etc )

Organitzat per fases  del procés exportador i per ordre alfabètic

Tota la informació sobre Documents de exportació i Importació aquí

Aranzels i Duanes

Els aranzels i impostos de més de 70 països i per als meus productes a MarketAcces.

Els aranzels d’importació aquí.

Els requeriments d’ importació a la Unió Europea aquí

Tota la informació de Fiscalitat i Duanes de la Unió Europea aqui

Estadístiques

Base de dades Duanes-Cambres

Les importacions i exportacions des de l´estat espanyol a la resta del món. El màxim desglòs territorial és el de província . El màxim desglòs de producte és codi aranzelari a 6 xifres HS6.

Base de dades importadors i exportadors

Els  importadors i exportadors des de l´estat espanyol a la resta del món. El màxim desglòs territorial és el de província . El màxim desglòs de producte és codi aranzelari a 6 xifres HS6. Les empreses han de donar el seu permis expressament per a figurar en aquesta base de dades.

Trademap

Estadístiques d’import/export elaborades per la UNCTAD / WTO provienents de COMTRADE  i amb un màxim desglòs de producte per codi aranzelari de 6 xifres HS6. (requereix registre)

Market Acces Statistics

Base de dades de la Unió Europea dedicada a proveïr informació a països tercers sobre importacions dels països de la UE i de la resta del món i classificades per codis aranzelaris fins a 8 xifres HS8.

Països i mercats

El món des de Catalunya. L´Anella. www.anella.cat

Portal del coneixement de la internacionalització de les empreses creat pel COPCA . (Requereix registre)

Informació sobre sectors-mercats-països. El món des de la promoció comercial espanyola.

Les prop de 90 Oficines Comercials d´Espanya repartides arreu del món , tota la informació online (guies païs , estudis de mercat, etc)

El ICEX , Instituto de Comercio Exterior

L´organisme de promoció de les exportacions i de la internacionalització a l´estat . Organismo adscrit al MCX , Secretaria de Estado de Turismo y Comercio.  Aquest organismo té una delegació a Barcelona que actua també com a delegació del ICEX a Catalunya . http://catalunya.comercio.es

Els mercats mundials vistos des de França

L’administració Comercial Francesa ens dóna la seva visió del món , dels països i mercats d´arreu des del seu punt de vista. Una excel·lent porta d’entrada per cercar informació país mercat.

Es mercats mundials vistos des de USA

L’Administració comercial nord-americana proveeix ingent quantitat d´informació sobre els seus mercats i productes d’interès. Alguns dels apartats demanen registre previ de l’usuari. D’especial interès són els portals regionals sobre països del centre i est d´Europa i de la antiga Unió Soviètica.

Els mercats mundials vistos des del Canadà 

Bona informació país/sector des del punt de vista de les indústries i serveis que volen promocionar.

La Unió Europea

La Unió Europea des de les Cambres de Comerç.

La informació empresarial sobre la Unió Europea és multiple i variada , aquesta és la visió des de les Cambres . Es pot accedir a un conjunt organitzat d’enllaços sobre organismes i bases de dades d’ambit europeu

El món de l’empresa i la indústria des de l´Unió Europea.

La Direcció General d’Empresa elabora polítiques i realitza estudis.

El món del comerç internacional des d´Europa.

Des de la Direcció encarregada d’afers comercials es dibuixa el món del comerç internacional.

Visió multilateral comerç internacional

L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ. WTO.

Des de 1995 el fòrum on es decideix sobre el futur del comerç… i de la globalització

LA UNCTAD. ORGANISME DE LES NACIONS UNIDES PER A LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ I EL DESENVOLUPAMENT

El comerç i el desenvolupament des del complexe Nacions Unides , una altra visió.

EL CENTRE DE COMERÇ INTERNACIONAL. INTRACEN

Col.laboració entre l’Organització Mundial del Comerç i la UNCTAD, eines, estadístiques, publicacions, etc

Formació comerç internacional

Conferències, seminaris, cursos relacionats amb la internacionalització

Formació no presencial: A través de mitjans electrònics.

Ajuts

La FISUB és un cercador d’ajuts i serveis a l’ empresa elaborada per ACCIO

Ventana Global del ICEX  per impulsar l’ empresa al exterior