La
Cambra

Normativa

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa és una corporació de dret públic regulada per la Llei bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació 4/2014, d’1 d’abril, i la Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya 14/2002, de 27 de juny.

reglament-regim-intern

llei-catalana-de-cambres-de-comerc

llei-estatal-basica-de-cambres-de-comerc

Demarcació

La demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa comprèn les comarques del Bages i el Moianès, ubicades al centre geogràfic de Catalunya, en un nexe d’importants vies de comunicació. La seva tradició industrial i comercial ha fet possible que avui siguin un nucli econòmic i social de primer ordre.

La capital del Bages, Manresa, és, per la seva història i activitat, una de les principals ciutats de Catalunya. La seva localització estratègica i la seva tradició de ciutat emprenedora i industrial l’han convertit en el centre econòmic bàsic de la Catalunya central. Està situada en el creuament de dos eixos estratègics de comunicació: l’Eix del Llobregat (nord-sud) i l’Eix Transversal (oest-est). La població es troba en plena tendència ascendent. Dels 64.119 habitants que tenia l’any 2000 s’ha passat als més de 72.000 actuals. La ciutat concentra la major part del comerç i de les empreses de serveis de la comarca. També acull una important oferta formativa, amb centres universitaris i escoles de formació professional.

Després d’un llarg període de creixement per sota de la mitjana catalana, des de mitjans dels anys 90 l’economia manresana s’ha mostrat capaç de crear un bon nombre de llocs de treball. L’actual teixit industrial del Bages es caracteritza per la diversificació i l’elevat nivell tecnològic. Un bon nombre d’empreses lidera els seus respectius sectors tant a nivell nacional com internacional. La comarca compta amb més de 20 empreses que s’han convertit en petites multinacionals, amb centres productius i comercials arreu del món.

Finançament

El R.D. Llei 13/2010 va suposar la supressió del l’exacció fiscal del Recurs Cameral Permanent que suposava l’obligatorietat de les empreses de contribuir al finançament de les Cambres de Comerç i que n’era la base del seu finançament. Aquest canvi, mantingut en la nova Llei 4/2014, Bàsica de Cambres, suposa que en l’actualitat el finançament de les Cambres de comerç, sigui de base majoritàriament privada i es configuri a partir dels següents ingressos:

  • Ingressos provinents per la prestació de serveis a les empreses.
  • Productes i rendes de l’explotació del seu patrimoni.
  • Aportacions voluntàries de les empreses.
  • Ingressos provinents de convenis i/o subvencions per la participació en programes públics de promoció econòmica.

memòria-liquidació-línies 2019

memòria-liquidació-línies 2020

memòria-liquidació-línies 2021

memòria liquidació linies 2022

comptes anuals 2021

comptes anuals 2022