SERVEIS

Servei de registre de marques

Un dels elements més importants en la vostra empresa i en el vostre establiment comercial és el vostre nom i el vostre logotip. Aquests dos elements són els que identifiquen el vostre negoci i els que permeten desenvolupar el prestigi de la vostra marca i el vostre servei sent claus en el posicionament de la vostra empresa. La Cambra de Comerç de Manresa ofereix el Servei de registre de marques que permet iniciar els tràmits de sol·licitud i comptar amb tot l’assessorament per a la protecció del vostre nom.

Característiques del servei de registre de marques

 • Informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.
 • Assessorament previ sobre la viabilitat del registre d’un nom, per qüestions legals, com conceptes genèrics, descriptius o geogràfics i altres motius de nul·litat absoluta.
 • Recerca de marques per poder conèixer abans de començar els tràmits de registre si una marca està en ús o les semblances amb altres marques existents, la qual cosa permet minimitzar el risc d’oposició per part de tercers.
 • Recerca d’antecedents en bases de dades nacionals i internacionals.
 • Sol·licitud i tràmit de qualsevol tipus de registre de signe distintiu a qualsevol país del món.
 • Seguiment de la marca fins la seva concessió.
 • Manteniment i custòdia dels expedients mitjançant la tramesa d’avisos de venciment
 • Servei de vigilància a nivell nacional i mundial avisant de les marques que puguin perjudicar el seu registre.

Propietat industrial

El Servei de registre de propietat industrial protegeix mitjançant un conjunt de drets exclusius, les inversions i els esforços de les empreses evitant que altres utilitzin i explotin de la seva tecnologia. D’aquesta manera, el registre identifica el vostre negoci i permet desenvolupar el prestigi de la vostra marca i el vostre servei sent claus en el posicionament de la vostra empresa.

Cambra Manresa gestiona el registre de patents d’invenció, model d’utilitats i dissenys industrials.

Característiques del servei de propietat industrial

 • Recerca prèvia d’antecedents tècnics
 • Sol·licitud i redacció de la memòria
 • Sol·licitud de resolució urgent
 • Informe de l’estat de la tècnica
 • Examen previ
 • Retirada del títol i seguiment
 • Qualsevol altre necessitat que sorgeixi en el procés