FORMACIÓ

Formació a mida

Què és la formació a mida?

El servei de formació a mida de la Cambra de Comerç de Manresa consisteix en el disseny, execució, seguiment i avaluació, per part de la Cambra, d’un programa formatiu adaptat a les necessitats específiques i concretes de l’empresa. A partir de l’anàlisi d’aquestes necessitats i en funció dels objectius que es volen aconseguir, la Cambra de Comerç de Manresa dissenya el programa formatiu més adequat, s’encarrega d’implantar-lo a l’empresa i en fa el seguiment oportú per tal d’assegurar que compleixi les expectatives previstes.

Es tracta, doncs, de dissenyar programes formatius a la carta, perquè no totes les empreses són iguals ni tenen les mateixes necessitats en un moment concret.

Quins avantatges té?

La formació a mida és totalment personalitzada, pràctica i aplicable immediatament al funcionament de l’empresa. A més, ofereix plena flexibilitat pel que fa a horaris, calendari de les sessions, continguts i lloc de celebració de les classes. Amb un programa de formació a mida, l’empresa assegura que tots els seus treballadors parlen el mateix llenguatge i comparteixen una visió comuna, a la vegada que augmenta la seva motivació i genera actituds positives davant processos de canvi.

Com funciona?

Per a preparar un programa de formació a mida, tècnics de la Cambra de Comerç de Manresa visiten l’empresa interessada per tal de concretar-ne les necessitats i, a partir d’aquí, dissenyar el contingut específic de l’acció formativa.
La Cambra de Comerç de Manresa s’encarrega de buscar els professionals amb el perfil més adequat per dur a terme aquesta formació i elabora una proposta que és revisada per l’empresa i que inclou, també, les dates i horaris del curs, així com el lloc de celebració.

Un cop la proposta és acceptada per l’empresa, es desenvolupa el programa i la Cambra en fa un seguiment per assegurar que tot vagi segons el previst.

En acabar la formació, s’avalua per tal d’assegurar que s’han cobert totes les expectatives.