Formació a mida

Què és la formació a mida?

El servei de formació a mida de la Cambra de Comerç de Manresa consisteix en el disseny, execució, seguiment i avaluació, per part de la Cambra, d’un programa formatiu adaptat a les necessitats específiques i concretes de l’empresa. A partir de l’anàlisi d’aquestes necessitats i en funció dels objectius que es volen aconseguir, la Cambra de Comerç de Manresa dissenya el programa formatiu més adequat, s’encarrega d’implantar-lo a l’empresa i en fa el seguiment oportú per tal d’assegurar que compleixi les expectatives previstes.

Es tracta, doncs, de dissenyar programes formatius a la carta, perquè no totes les empreses són iguals ni tenen les mateixes necessitats en un moment concret.

Quins avantatges té?

La formació a mida és totalment personalitzada, pràctica i aplicable immediatament al funcionament de l’empresa. A més, ofereix plena flexibilitat pel que fa a horaris, calendari de les sessions, continguts i lloc de celebració de les classes. Amb un programa de formació a mida, l’empresa assegura que tots els seus treballadors parlen el mateix llenguatge i comparteixen una visió comuna, a la vegada que augmenta la seva motivació i genera actituds positives davant processos de canvi.

Com funciona?

Per a preparar un programa de formació a mida, tècnics de la Cambra de Comerç de Manresa visiten l’empresa interessada per tal de concretar-ne les necessitats i, a partir d’aquí, dissenyar el contingut específic de l’acció formativa.
La Cambra de Comerç de Manresa s’encarrega de buscar els professionals amb el perfil més adequat per dur a terme aquesta formació i elabora una proposta que és revisada per l’empresa i que inclou, també, les dates i horaris del curs, així com el lloc de celebració.

Un cop la proposta és acceptada per l’empresa, es desenvolupa el programa i la Cambra en fa un seguiment per assegurar que tot vagi segons el previst.

En acabar la formació, s’avalua per tal d’assegurar que s’han cobert totes les expectatives.

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal