SUPORT
A L'EMPRESA

Programa integral de qualificació i ocupació (PICE)

Cambra de Comerç de Manresa ha posat en marxa el Programa Integral de Qualificació i Ocupació, un projecte impulsat per les Cambres de Comerç i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per afavorir la inserció laboral dels joves menors de 30 anys que es troben a l’atur i no treballen ni reben cap tipus de formació.

Així, Cambra de Comerç de Manresa facilitarà la inserció laboral de joves entre 16 i 30 anys que estiguin disposats no tan sols a formar-se, sinó també a rebre una qualificació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posarà en contacte als participants en aquest programa amb empreses que necessitin ampliar plantilla, formant els joves d’acord amb els requisits del lloc de treball.

Els joves que vulguin inscriure’s al PICE poden adreçar-se directament a la Cambra de Manresa o bé informar-se’n al web www.empleoygarantiajuvenil.es. A partir d’aquest moment, un orientador laboral es farà càrrec de la seva formació, qualificació i inserció. L’orientador analitzarà les seves competències, interessos i grau de qualificació i elaborarà un perfil professional, derivant-lo posteriorment a una de les tres branques que composen l’itinerari formatiu del programa: Capacitació, Mobilitat i Dual. Cada programa està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.

Al mateix temps, en el marc d’aquest programa, posem a disposició de les empreses ajudes directes a la contractació d’aquests joves que prèviament hauran rebut formació, i que són complementàries a les que ja ofereix el Ministeri. Aquests són els eixos principals del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que es desenvolupa de manera simultània a totes les Cambres de Comerç de l’estat. El programa forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i està cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
93 872 42 22
pice@cambramanresa.org

Ajuts

La Cambra de Comerç de Manresa acaba de posar en marxa la línia d’ajuts  per aquest any 2021, amb l’objectiu de promoure l’ocupació juvenil a la comarca del Bages.

Les empreses que contractin joves que hagin estat formats en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) poden beneficiar-se d’un ajut econòmic de 4.950 euros per cada contractació.

Podeu consultar les bases dels ajuts en els següents documents o trucar al 938724222.

Enllaç de sol·licitud

BOPB. Convocatoria