Events

Gestió d’importacions i compres internacionals

  INFORMACIÓ Dimecres, 14 i 21 de desembre de 2022, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 240€   OBJECTIUS L’importància d’una bona gestió en les adquisicions comunitàries i importacions des de tercers països a través de duanes, permet garantir uns marges correctes. L’elaboració de les ofertes comporta la necessitat de conèixer les diferències que existeixen en la seva elaboració i evitar riscos. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment […]

Veure esdeveniment