Tag: COVID19

Estat d’alarma, crisi empresarial i administradors socials

A continuació mirem de resoldre alguns dels dubtes que poden sorgir a les empreses en relació a la crisi provocada per l’epidèmia de Covid-19: Sol·licitud voluntària de concurs Moltes societats i/o empreses i persones físiques poden entrar en situació d’insolvència a causa de la crisis sanitària actual. L’article 5 de la Llei Concursal estableix l’obligació de presentar concurs dins del termini de dos mesos des que s’hagués conegut la situació d’insolvència. L’incompliment del referit termini podria comportar la declaració de “concurs culpable”. Ara bé, l’article 43 del RDL 8/2020 preveu que mentre duri l’estat d’alarma el deutor NO té l’obligació […]


Les Cambres proposen mesures de finançament empresarial urgents per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi provocada pel coronavirus

Les 13 Cambres de Catalunya consideren que les mesures anunciades pel Govern espanyol són insuficients per fer front a la magnitud de l’impacte social i econòmic, i proposen: Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables. Condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos prorrogables. El cost de la mesura per al sector públic seria de gairebé 2.600M€. Exonerar a les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant tres mesos […]


Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ

Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ Despleguem un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Si us plau, emplena el següent formulari per oferir o demanar solucions empresarials que puguin ajudar a fer front a la situació. Publicarem la teva oferta i mourem la teva demanda amb la màxima agilitat.     accés a la inscripció en el Marketplace empresarial COVID19        


CESCE posa a disposició de pimes i empreses no cotitzades 2.000 milions d’euros per fer front a la crisi de l’COVID19

CESCE posa a disposició de pimes i empreses no cotitzades 2.000 milions d’euros per fer front a la crisi de l’COVID19   La línia de cobertura per compte de l’Estat s’emmarca dins de les mesures anunciades avui pel Govern   Aquesta línia per a cobertura de crèdits circulants permetrà a les empreses exportadores i internacionalitzades un millor accés a finançament en aquests moments per cobrir les seves necessitats financeres.   CESCE, en el seu negoci per compte propi, flexibilitza, a més, les condicions contractuals per protegir a les seves empreses clients Nota de prensa medidas CESCE coronavirusCambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal