Pla per a la Transició cap a una nova Normalitat ( Gobierno )

La informació està editada i actualitzada pel Ministerio de Sanidad ( i d’ altres Ministeris ). Conté les Guies de actuació de la Fase I i de la Fase II. Així com videos informatius i altre material complementari.

 

Accés al contingut