Ajudes directes i microcrèdits a autònoms i empreses de l’Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament ha presentat les bases dels ajuts directes i  microcrèdits amb l’objectiu de mantenir i potenciar l’activitat econòmica del teixit productiu de la ciutat. Es tracta d’una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.     Ajut en concepte de prestació única per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 . Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA). Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que el seu […]

Llegir més

RECOMANACIONS DAVANT EL RETORN ESGLAONAT A L’ENTORN LABORAL I L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS

RECOMANACIONS DAVANT EL RETORN ESGLAONAT A L’ENTORN LABORAL I L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS Document consensuat el 18/05/2020 d’acord amb la informació disponible en aquesta data. Revisable en funció de l’evolució de la situació.   https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_treballadors_empreses_subapartat/recomanacions-us-test-microbiologics-crl.pdf    Altres recomanacions emeses per la OIT ( Organització Internacional del Treball )

Llegir més

INFORME DE LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES I AMB MAJOR REMUNERACIÓ A CATALUNYA.

DESAJUST ENTRE OFERTA I DEMANDA LABORAL. INFORME DE LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES I AMB MAJOR REMUNERACIÓ A CATALUNYA.   La Cambra de Barcelona i Adevinta –empresa propietària del portal web de cerca d’ocupació Infojobs—, presenten conjuntament i per primer cop l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, que s’havia de presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament de 2020 i que es va cancel·lar per la crisi sanitària del coronavirus.   L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de […]

Llegir més

Paquet de primavera del semestre europeu

Paquet de primavera del semestre europeu   El proppassat 20 de maig la Comissió Europea va publicar el “Paquet de primavera del semestre europeu”. Enguany, i amb motiu de la pandèmia del Covid-19, aquest conjunt de recomanacions ha estat reorientat per tal d’abordar noves prioritats de mitigació de l’impacte socioeconòmic de la crisi, facilitar la recuperació econòmica i reprendre el creixement. Aquestes recomanacions -adaptades a cada país- se centren, principalment, en dos aspectes:   En primer lloc, respostes fiscals, econòmiques, laborals i socials immediates a la crisi, amb un èmfasi especial en els aspectes relacionats amb la salut. En segon […]

Llegir més

L’Ajuntament de Manresa aprova destinar 465.000 euros en ajudes directes i microcrèdits a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la Covid-19

El ple de l’Ajuntament de Manresa —celebrat en sessió ordinària i de manera telemàtica aquest dijous 21 de maig— ha aprovat destinar un total de 465.000 euros en ajudes directes i microcrèdits a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 sobre aquests sectors. En concret, es destinaran 200.000 euros en ajudes directes i 265.000 euros més en microcrèdits amb l’objectiu de mantenir i potenciar l’activitat econòmica del teixit productiu de Manresa. Es tracta d’una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits. Pel que fa […]

Llegir més

Evolució de les Exportacions Catalanes amb dades tancades a març 2020

  Evolució de les Exportacions Catalanes amb dades tancades a març 2020   Al mes de març de 2020, les exportacions catalanes de mercaderies van decréixer un -13,2% interanual, arribant als 5.570,4 milions d’euros. La contribució de Catalunya a l’volum total d’exportacions espanyoles (21.769,2 milions d’euros) va ser de l’25,6%.   Les importacions catalanes al març de 2020 van suposar 6.434,4 milions d’euros i van caure un -21,8% interanual, de manera que el saldo comercial es va situar en -863.900.000 d’euros, amb una millora de 52,2% respecte de el mateix mes de l’any anterior.   Per sectors, l’evolució va ser […]

Llegir més

Impacte del COVID en la Logística per carretera , vaixell , aèria.

  Impacte del COVID en la Logística per carretera , vaixell , aèria.   Temps espera previst transport per carretera https://covid-19.sixfold.com/   Mesures adoptades per països europeus als Ports. http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html   Mesures adoptades pels països respecte al transport aeri https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus  

Llegir més

AMEC : Claus pel canvi en el sistema productiu

AMEC : Claus pel canvi en el sistema productiu   Amec exposa les 10 grans mesures imprescindibles per a la reactivació i transformació de la indústria, un document en el qual han participat més de 50 experts i empreses industrials internacionalitzades.   S’hi detallen les accions necessàries per a la transformació industrial, una oportunitat i una necessitat per a progressar com a economia i societat.   https://www.amec.es/site1/files/doc105/claves-para-el-cambio-del-modelo-productivo-mayo2020.pdf     

Llegir més

Com s’ha de tramitar la sol·licitud per fer tests de la COVID-19 a l’empresa

Com s’ha de tramitar la sol·licitud per fer tests de la COVID-19 a l’empresa   La Generalitat de Catalunya emet una autorització sanitària per a la realització o compra de tests per a la detecció de la COVID-19 a aquelles empreses o organitzacións privades o públiques, entitats i institucions que vulguin realitzar la prova als seus treballadors. Només es pot sol·licitar online.   Com s’ha de sol·licitar? Pas 1. Descarregar, emplenar i validar els formularis •Descarregueu el formulari i empleneu-lo. •Per a la realització de tests ràpids, no s’ha d’adjuntar cap documentació. Si es volen realitzar proves serològiques i/o PCR […]

Llegir més

El Comerç Internacional i i el COVID19 . Mapes afectacions per Països Mesures Restrictives

  El Comerç Internacional i i el COVID19 . Mapes afectacions per Països Mesures Restrictives   La Pandèmia actual ha afectat les comunicacions , les fronteres , les cadenes globals de Valor existents. En aquests enllaços podem veure reculls de diverses afectacions per països.   Observatori de les Fronteres – afectacions per COVID19 Recentment Espanya i França han establert quarantenes als viatgers entre dos països. En aquesta base de dades de les Nacions Unides es poden veure quines afectacions existeixen al pas de froneteres https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home#space-menu-link-content     Mapa de les afectacions al comerç ( mesures establertes pels estats arran de […]

Llegir més

Entrades anteriors »
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal