L’oficina des de casa

L’oficina des de casa   El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública posa a disposició de la ciutadania, en especial dels autònoms i les pimes, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes per diferents empreses del sector TIC per tal que es pugui mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la covid-19. Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén minimitzar l’aturada empresarial arran del confinament i que les persones o entitats que necessitin mantenir la seva activitat ho puguin fer a través de mitjans digitals que permetin treballar a distància de manera segura.   […]

Llegir més

Certificats preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials durant crisi COVID-19

Certificats preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials durant crisi COVID-19   El Dep. D’Duanes i II.EE de l’AEAT ha publicat la Nota Informativa 09/2020, sobre la implementació de les disposicions d’origen dels règims preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials. Aquesta Nota assenyala les mesures extraordinàries que adoptarà la Comissió Europea per assegurar la correcta aplicació dels règims comercials preferencials mentre duri la crisi sanitària global. Aquestes mesures, aplicables entre els estats membres i els socis comercials que estiguin interessats, busquen solucionar la impossibilitat de proporcionar als operadors els certificats d’origen en paper […]

Llegir més

Estat d’alarma, crisi empresarial i administradors socials

A continuació mirem de resoldre alguns dels dubtes que poden sorgir a les empreses en relació a la crisi provocada per l’epidèmia de Covid-19: Sol·licitud voluntària de concurs Moltes societats i/o empreses i persones físiques poden entrar en situació d’insolvència a causa de la crisis sanitària actual. L’article 5 de la Llei Concursal estableix l’obligació de presentar concurs dins del termini de dos mesos des que s’hagués conegut la situació d’insolvència. L’incompliment del referit termini podria comportar la declaració de “concurs culpable”. Ara bé, l’article 43 del RDL 8/2020 preveu que mentre duri l’estat d’alarma el deutor NO té l’obligació […]

Llegir més

Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions

Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions   El Ministeri de Treball i Economia Social del Gobierno Central ha publicat informació sobre els diferents tipus de masqueretes per protecció sanitaria ( Equips de Protecció Individual ) , junt amb la seva Normativa , recorreguts d’ Homologació , accés lliure a Normes UNE , etc.  A fi i objecte de  afavorir la fabricació d’ aquests elements per part de la Indústria Local.   Accés a la Normativa UNE de forma Gratuïta  https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilita-el-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-el-coronavirus      1. clarificacion de los diferentes tipos de mascarillas   2. mascarillas tipo EPI […]

Llegir més

Línia de préstecs ICO amb garantia de l’estat

Us informem que en breu estarà disponible aquesta línia de préstecs ICO amb garantia de l’estat, adreçada a pimes i autònoms. Les seves principals característiques són: Fins a un màxim d’1,5 milions en una o vàries operacions per autònom o pime Per a sol·licitants que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre del 2019 i en procediment concursal a 17 de març del 2020 Serà vàlid per a operacions en vigor des del 17 de març encara que l’aval es sol·liciti amb posterioritat L’aval ascendirà com a màxim al 80% de l’operació i coincidirà amb el termini […]

Llegir més

Línia de préstecs ICO per al sector turístic per fer front a la crisi del coronavirus

L’ICO ha posat en marxa una línia de préstecs adreçada al sector turístic amb l’objectiu d’ajudar les empreses a fer front a la crisi del coronavirus. A continuació n’expliquem els detalls: Cupo línia: 400 milions d’euros Beneficiaris finals: empreses i autònoms amb domicili social a Espanya i inclosos al sector turístic que comptin amb CNAE elegible. No podran estar en situació de morositat ni en procediment d’insolvència Cobertura de risc: Incorpora garantia del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a les EEFF pel 50% del risc dels clients. Cost zero Import màxim: fins a 500.000,00 € per client per al conjunt […]

Llegir més

Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ

Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ Despleguem un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Si us plau, emplena el següent formulari per oferir o demanar solucions empresarials que puguin ajudar a fer front a la situació. Publicarem la teva oferta i mourem la teva demanda amb la màxima agilitat.     accés a la inscripció en el Marketplace empresarial COVID19        

Llegir més

Estat d’alarma, formulació de comptes anuals per Societats Mercantils i Impost de Societats

Els comptes anuals de les societats mercantils es formulen per part de l’òrgan d’administració durant el període de tres mesos posterior al tancament de l’exercici. En la majoria dels casos aquest termini fineix el 31 de març de cada any. El RDL 8/2020, de 17 de març (art. 40) preveu: La suspensió del termini de 3 mesos per formular comptes anuals. Quan finalitzi l’estat d’alarma, s’obrirà un nou termini de 3 mesos per a formular comptes. Si ja s’han formulat comptes anuals abans de l’estat d’alarma, el termini per a les auditories obligatòries es prorroga dos mesos a partir de […]

Llegir més

FAQs de l’Agencia Española de Protección de Datos entorn el COVI19

L’Agencia Española de Protección de Datos, en el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d’empreses i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut. Pera això ha elaborat el següent documents de preguntes freqüents: AEPD – FAQ-COVID_19

Llegir més

Novetats CDTI respecte el COVID19

Per tal d’impulsar i activar els diferents mecanismes que promociona Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es publiquen unes mesures que ven entrar en vigor el 14 de març. A continuació, us destaquem algunes d’elles:  Ampliació en un mes els terminis de justificació del projectes amb ajuts parcialment reemborsables per diferents tipologies de projectes.  S’aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+i desenvolupats per PIMES i Midcaps (la reducció serà ampliada i gaudiran d’un FAST TRACK especial si l’activitat R+D+i està relacionada amb productes d’emergència).  Ampliació de la línia directa d’expansió […]

Llegir més

Entrades anteriors »
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal