La Comissió Europea, a través de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), ha publicat el programa “Fons per a Pimes 2024”. Aquesta ajuda per a Pimes i autònoms és LIMITADA fins que s’esgoti el pressupost i està disponible sota el principi “al primer que arriba és al primer al que s’atén”, és a dir, la EUIPO assigna subvencions per ordre d’arribada.

QUÈ ÉS SUBVENCIONABLE?

Cada Pime o autònom podrà reemborsar-se una ajuda màxima de 6.000 euros en concepte de subvenció pels següents serveis:

MARQUES

Reembosament del 75% en l’àmbit de la Unió Europea, nacional o regional.
Reembosament del 50% per a marca internacional

PATENTS

Reemborsament del 75% de les taxes d‘un “Informe de cerca sobre l‘estat de la tècnica“
Reemborsament del 75% per a la protecció nacional en un Estat membre de la UE
Reemborsament del 75% per a la presentació i cerca de patents europees presentades davant l‘Oficina Europea de Patents (EPO)
Reemborsament del 50% dels costos jurídics derivats de la redacció i presentació de sol·licituds de patents europees.

VARIETATS VEGETALS

Reemborsament del 75% en la taxa de sol·licitud en línia en l‘àmbit de la Unió Europea.

Termini de presentació: des del 22 de gener de 2024 fins al 6 de desembre de 2024.

 

Més informació a mrodriguez@cambramanresa.org