El pròxim 14 de desembre, la Cambra de Comerç d’Espanya al Japó organitza amb Nissin Logistics el webinar Rumbo a Japón, panorama y proyecciones del transporte internacional para exportadores. 

Participa a aquesta sessió informativa on s’analitzaran les oportunitats de negoci de l’economia asiàtica i quines són les millors opcions de transport pels exportadors.

Inscripcions a: Rumbo a Japón: Panorama y Proyecciones del Transporte Internacional para Exportadores – The Official Spanish Chamber of Commerce in Japan