La Q&A de CBAM ha estat actualitzada per la Comissió Europea abans de la imminent data límit de presentació d’informes de CBAM.

En comparar la versió de novembre de 2023 amb aquesta, els principals canvis són:

  • La CE ha rectificat un error que ocorria amb freqüència —confondre ‘origen’ amb ‘estat duaner’. Ara es clarifica que els béns CBAM retornats (que no són d’unió) elegibles per a RGR no estan exclosos de CBAM. No obstant això, durant el període de transició, aquests béns no haurien de ser informats. Després d’això, les emissions zero poden declarar-se a la declaració CBAM.
  • Un ICR hauria de presentar un informe trimestral per a les importacions CBAM per a les quals actua com a importador CBAM i per a aquelles per a les quals actua com a declarant informador per a un altre importador CBAM.
  • Durant el període de transició, un importador no pot tenir múltiples ICR per a la presentació d’informes CBAM per a les importacions CBAM declarades en una sola declaració duanera.
  • Els importadors de la UE poden designar un Representant Duaner Directe (DCR), amb l’importador de la UE com a declarant informador. Això sembla abordar directament la peculiar afirmació feta per una empresa reputada que suggeria la impossibilitat de tenir un DCR sota el Reglament CBAM.
  • Els declarants informadors ara poden delegar l’accés al Registre de Transició a un proveïdor de serveis, que pot presentar el informe CBAM en el seu nom.
  • La CE considera que les suspensions aranzelàries autònomes no afecten les obligacions CBAM. Tot i que a primera vista, sembla que els béns alliberats per a la circulació lliure sota ús final no estan exempts, queden preguntes sobre les suspensions aranzelàries posteriors al període de transició sobre els gravàmens CBAM.

 

Accedeix a l’actualització:

Q&A CBAM