A partir del 13 de desembre de 2024 entrarà en vigor un nou reglament de Seguretat General per a la comercialització de productes al territori comunitari i que afectarà a tots els canals de venda.

El Reglament relatiu a la Seguretat General de Productes 2023/988, que deroga les Directives 87/357/CEE 7 i 2001/95/CE, estableix un nivell elevat de protecció dels consumidors i unes condicions de competència equitatives per a les empreses, millorant així el funcionament del mercat interior de la Unió Europea (UE).

L’aplicació d’aquest Reglament suposarà que els fabricants de dins i fora de la UE, els importadors i els distribuïdors, així com les plataformes en línia que comercialitzen productes a la UE, hagin de complir nous requeriments per a poder seguir comercialitzant els seus productes al territori comunitari a partir del 13 de desembre de 2024.

Tots ells hauran de complir noves obligacions relacionades amb la seguretat del producte, amb la gestió de la perillositat o amb la informació que es facilita a consumidors o autoritats, entre d’altres.

Aquest nou reglament aplicarà, per una banda, als productes oferts als consumidors de la UE a través de tots els canals de venda i, per l’altra, a productes nous, usats, reparats i recondicionats. Pel que fa a aquests darrers:

  • Han d’estar disponibles per a la seva distribució, consum o utilització a la UE (introduïts al mercat o comercialitzats), ja sigui a títol gratuït o a canvi de pagament, que no estan coberts per cap altra legislació específica de la UE relativa a la seguretat dels productes
  • Han d’estar subjectes a requisits específics de seguretat de la UE respecte als riscos i aspectes que encara no estan coberts per aquests requisits

Accedeix a l’alerta de comerç exterior d’ACCIÓ en el seguent enllaç:

Nou reglament Unió Europea