Les Cambres de Catalunya han decidit de nou unir esforços i fer front a un dels reptes més grans que ha tingut el país en la seva història. La crisi sanitària de la Covid-19 ha afectat de forma profunda i complexa l’activitat empresarial, és per això que cal centrar tots els esforços per ajudar el teixit socioeconòmic català.

Des de les Cambres s’ha posat en marxa la campanya #QueCapEmpresaTanqui, una iniciativa que es marca com a fita aconseguir que, actuant amb visió sectorial i territorial, cap empresa tanqui. Per aquest motiu, es treballarà per explotar sinèrgies o línies de suport i aconseguir així superar aquesta situació excepcional que està patint el país.

Per fer-ho, les Cambres de Catalunya han unit esforços i han reestructurat diferents projectes fets per ajudar a les empreses de manera que es pugi redoblar l’aposta per ajudar al teixit empresarial i als autònoms. A més, al llarg de la campanya s’han establert diferents eixos d’accions, tant a curt termini com a llarg termini, però tots amb un clar objectiu: preservar els màxims llocs de treball i d’empreses. És per això que les Cambres estan treballant per:

  • Ajudar a les empreses a resoldre els dubtes o assessorar-los davant les incerteses. En aquest sentit, les Cambres han posat en marxa una línia d’assessorament multidisciplinari format per més de 200 professionals de les cambres i altres entitats. S’ha concentrat el nombre més gran de professionals disposats a atendre el que es preveu siguin moments molt difícils per a les empreses i autònoms afectats.
  • Crear trobades d’empreses per activar l’economia i tots els sectors que la conformen, i discutir entre tots solucions, plans i accions per afrontar la nova normalitat.
  • Anàlisi constant de les mesures necessàries per ajudar l’economia, així com també les empreses i els seus treballadors, i autònoms, i pressionar l’administració, aportant estudis i dades. Les Cambres consideren essencial analitzar de forma crítica qualsevol mesura que sorgeixi per tal d’evitar la destrucció de llocs de treball.

Al projecte s’aniran sumant cada setmana nous serveis. Totes aquelles empreses i autònoms que vulguin accedir a aquest servei per tal de rebre assessorament o suport davant les problemàtiques que ha causat aquesta situació excepcional es poden adreçar al següent enllaç.