Noves Mesures per aturar l’increment de casos de COVID-19 a Catalunya

 

La Generalitat de Catalunya ha anunciat l’entrada en vigor, a partir d’aquesta propera mitjanit i per als propers 15 dies, d’un seguit de mesures per aturar l’increment de casos de COVID-19 que s’està produint aquests darrers dies a Catalunya.

 

Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària…
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L’ús de la mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Activitat comercial

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l’habitual. Si no és possible, només s’hi permet l’accés d’un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver un sistema de control de l’aforament i es restringirà l’accés i ús de les zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Se suspenen les fires comercials.

Hostaleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en els hotels per a l’ús dels clients, els centres sanitaris, socials i residencials, i els menjadors socials.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment, amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l’aforament s’ha de limitar al 50%.

>> Consulta aquí el detall de les mesures publicades per la Generalitat