Blog

Tag: AJUTS A EMPRESES

← Entrades anteriors

3a convocatòria novembre 2021. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris. S’ha obert també una tercera convocatòria a través de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021: Ampliant l’àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig […]


Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 (2a convocatòria)

S’ha obert el registre perquè empreses i persones autònomes s’inscriguin i puguin optar als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 en la segona convocatòria. El termini s’ha obert el 21/07/2021 i finalitza el 30/07/2021 a les 15h00. Aquesta convocatòria va dirigida a persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica): Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les  activitats incloses en els […]


Properament: Pla de Modernització de la màquina eina de les PIMEs

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha fet públic el projecte d’Ordre pel qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent al Pla de modernització de la màquina Eina de les PIMEs amb l’objectiu de modernitzar les pimes espanyoles, dotat amb 50 milions d’euros les ajudes es concedeixen com subvencions. El MINCOTUR subvencionarà fins a 175.000 euros de l’adquisició de maquinària d’eina d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball en xapa o de màquines i equips industrials de fabricació additiva. Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no podran superar en cap cas […]


Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins el 30 de juny de 2023 i s’ha incrementat el pressupost del Programa per a cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M €. I es demanarà més pressupost per ampliar aquesta dotació. Les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua […]


Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia. Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020. El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores […]


Convocatòria ICF Indústria 4.0

L’Institut Català de Finances posa a disposició de les empreses préstecs per a empreses industrials, i de serveis relacionats, que impulsin projectes d’inversió amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l’automoció, els quals compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Treball. L’objectiu final d’aquesta convocatòria, és facilitar la inversió per a projectes que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la […]


RESOLUCIÓ bases reguladores concessió subvencions comerç, serveis i moda

La Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial número 8404 amb data 7 de maig de 2021, la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda, la qual us adjuntem. Podeu accedir al web de la convocatòria en el següent enllaç Consorci de Serveis, Artesania i Moda de Catalunya.  Per a més informació, podeu accedir-hi a: Resolució bases reguladores per a la subvencions comerç, dels serveis i la moda  


Ajudes directes per reforçar la solvència d’autònoms i empreses

  Ajudes directes per reforçar la solvència d’autònoms i empreses   El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, que mobilitza 11.000 milions d’euros en ajudes directes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital.   Aquests ajuts s’adreçaran a empreses viables en els sectors més afectats per la pandèmia, per tal de canalitzar els recursos a el conjunt de l’economia i reduir el risc d’un sobre endeutament que pugui perjudicar la recuperació econòmica.   L’objectiu és seguir protegint el teixit productiu, mantenir l’ocupació, […]


Ajuts per a la reutilització i reciclatge de residus – Economia Circular

 Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus generats per tercers, que no estiguin previstes en el Pla municipal d’infraestructures i que tinguin per objecte:   A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització.   A2. La valorització material dels residus generats per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l’economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.   A3. La modificació o introducció […]


Convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 

Convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19   Resolució EMC/1317/2020 del Departament d’Empresa i Coneixement, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19    


← Entrades anteriors