MINCOTUR

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha fet públic el projecte d’Ordre pel qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent al Pla de modernització de la màquina Eina de les PIMEs amb l’objectiu de modernitzar les pimes espanyoles, dotat amb 50 milions d’euros les ajudes es concedeixen com subvencions.

El MINCOTUR subvencionarà fins a 175.000 euros de l’adquisició de maquinària d’eina d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball en xapa o de màquines i equips industrials de fabricació additiva. Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no podran superar en cap cas el 15% del pressupost d’adquisició de les màquines eina.

Malgrat que la convocatòria encara no estigui oberta, des de Cambra de Comerç de Manresa seguirem atents perquè les empreses del Bages puguin aprofitar-ho.

Si voleu rebre informació personalitzada, podeu contactar en Marc Rodríguez, tècnic d’indústria e internacionalització, a travès de l’email mrodriguez@cambramanresa.org