L’Institut Català de Finances posa a disposició de les empreses préstecs per a empreses industrials, i de serveis relacionats, que impulsin projectes d’inversió amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l’automoció, els quals compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Treball.

L’objectiu final d’aquesta convocatòria, és facilitar la inversió per a projectes que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Per a més informació, podeu consultar l’espai de client de l’Institut Català d’Indústria.