AJUTS COVID

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dóna prioritat.

 

Podeu accedir a la convocatòria a través del següent enllaç:

Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19. Canal Empresa (gencat.cat)

Per a més informació, podeu contactar amb en Marc Rodríguez, tècnic d’indústria i internacionalització de Cambra de Comerç de Manresa en l’adreça mrodriguez@cambramanresa.org