energia térmica

El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins el 30 de juny de 2023 i s’ha incrementat el pressupost del Programa per a cada comunitat autònoma.

En el cas de Catalunya, l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M €. I es demanarà més pressupost per ampliar aquesta dotació.

Les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb  CNAE  del 35 al 39.

També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s’acreditarà d’acord amb el què disposa l’annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas  a l’empresa on s’executi el projecte.

Si voleu obtenir més informació, podeu contactar amb en Marc Rodríguez, tècnic d’indústria i internacionalització a mrodriguez@cambramanresa.org