Blog

Tag: PIME

Pla d’Acció per la Internacionalizació de l’Economia Espanyola 2021-2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme Espanyol ha publicat el Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola, el document que recull l’estratègia per internacionalitzar l’economia durant el període 2017-2027. L’objectiu del pla és afavorir el creixement exterior, la creació d’ocupació i la millora de la competitivitat de l’economia espanyola, i presta especial atenció a les necessitats i al perfil de les Pimes. A continuació podreu trobar l’enllaç per accedir al Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola: Plan de acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022


Estratègia a llarg termini per un futur Industrial Europeu – Focus a la PIME

Estratègia a llarg termini per un futur Industrial Europeu – Focus a la PIME   La Comissió Europea ha fet públiques: la nova Estratègia Industrial per a Europa i l’Estratègia per a les pimes en pro d’una Europa sostenible i digital. Aquestes estratègies integren programes ja existents així com alguns elements nous, tot donant suport a la sostenibilitat i a la digitalització de les empreses. A petició del “Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)” del Parlament Europeu, el “Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies” ha elaborat l’estudi “SME focus – Long-term strategy for the European […]


PIMEs i finançament: necessitats i alternatives (Revisió 2018)

PIMEs i finançament: necessitats i alternatives (Revisió 2018)   DOpcument tècnic elaborat pel Col.legi d’ Economistes de Catalunya La Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya va elaborar en l’any 2012 un document tècnic sota el títol PIMEs i finançament: necessitats i alternatives on es posava de manifest l’existència d’un nou paradigma en les relacions entre l’empresa i les entitats financeres, que modificava la manera de negociar les operacions de finançament i també les seves condicions.   Cinc anys després, la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha preparat una actualització del document, així com noves recomanacions […]


Internacionalització i orientació emprenedora de la Pime espanyola

Internacionalització i orientació emprenedora de la Pime espanyola Anàlisi estratègica per al desenvolupament de la PIME a Espanya: Internacionalització i orientació emprenedora”: estudi de la Fundació per a l’Anàlisi Estratègica i Desenvolupament de la Petita i Mitja Empresa, que analitza la situació i perspectives de les PIME espanyoles, especialment el seu procés d’internacionalització   http://www.spainglobal.com/files/2017/informepyme2016.pdf    


La realitat de la petita i mitjana empresa

Que siguem un país de petites i mitjanes empreses té elements molt positius, però també ombres. Des de l’inici de la crisi acumulem dades negatives en el nombre d’empreses, assalariats i valor afegit, però en global, a la PIME li ha anat pitjor. Podem dir que, amb la crisi, com més petita és l’empresa més pes ha perdut dins l’economia catalana. On són doncs els valors positius que aporta la PIME amb la seva tradicional adaptabilitat als canvis de l’entorn que la fan reaccionar de forma més ràpida que la gran? Penso que encara perviuen, però haurem d’esperar al final […]