PIMEs i finançament: necessitats i alternatives (Revisió 2018)

 

DOpcument tècnic elaborat pel Col.legi d’ Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya va elaborar en l’any 2012 un document tècnic sota el títol PIMEs i finançament: necessitats i alternatives on es posava de manifest l’existència d’un nou paradigma en les relacions entre l’empresa i les entitats financeres, que modificava la manera de negociar les operacions de finançament i també les seves condicions.

 

Cinc anys després, la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha preparat una actualització del document, així com noves recomanacions per als empresaris i gestors de les PIMEs de cara a l’obtenció de finançament per a les seves empreses. Però, abans d’avançar amb les conclusions i recomanacions, hom ha volgut preguntar-se quins canvis s’han experimentat en aquests darrers cinc anys, en relació al aspectes comentats anteriorment:

 

  • Ha augmentat la dimensió de les empreses a Catalunya?
  • Ha disminuït la dependència de les empreses respecte de les entitats financeres tradicionals a l’hora d’obtenir finançament?
  • Continua sent la dificultat d’obtenir finançament la principal preocupació de les PIMEs?

 

Finançament PIMES2018