Internacionalització i orientació emprenedora de la Pime espanyola

Anàlisi estratègica per al desenvolupament de la PIME a Espanya: Internacionalització i orientació emprenedora”: estudi de la Fundació per a l’Anàlisi Estratègica i Desenvolupament de la Petita i Mitja Empresa, que analitza la situació i perspectives de les PIME espanyoles, especialment el seu procés d’internacionalització

 

http://www.spainglobal.com/files/2017/informepyme2016.pdf