El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme Espanyol ha publicat el Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola, el document que recull l’estratègia per internacionalitzar l’economia durant el període 2017-2027.

L’objectiu del pla és afavorir el creixement exterior, la creació d’ocupació i la millora de la competitivitat de l’economia espanyola, i presta especial atenció a les necessitats i al perfil de les Pimes.

A continuació podreu trobar l’enllaç per accedir al Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola:

Plan de acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022