Blog

Tag: MINECO

Pla d’Acció per la Internacionalizació de l’Economia Espanyola 2021-2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme Espanyol ha publicat el Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola, el document que recull l’estratègia per internacionalitzar l’economia durant el període 2017-2027. L’objectiu del pla és afavorir el creixement exterior, la creació d’ocupació i la millora de la competitivitat de l’economia espanyola, i presta especial atenció a les necessitats i al perfil de les Pimes. A continuació podreu trobar l’enllaç per accedir al Pla d’Acció per la internacionalització de l’economia espanyola: Plan de acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022


Aprovada l’Estratègia d’Internacionalització del govern espanyol 2017-2027

Aprovada l’Estratègia d’Internacionalització del govern espanyol 2017-2027   L’Estratègia d’Internacionalització incorpora una àmplia varietat de camps d’actuació i identifica àrees i sectors amb gran potencial d’expansió exterior, amb el consegüent efecte arrossegui sobre el conjunt de l’economia. L’elaboració, per primera vegada, d’una estratègia a 10 anys respon a la necessitat de comptar amb un marc que permeti una planificació a més llarg termini, instrumentada després en plans biennals, que s’adapten a les circumstàncies que impacten en el comerç mundial a cada moment. Aquests incorporen un conjunt de mesures concretes per recolzar als exportadors i atreure inversió cap a Espanya, en […]