Estratègia a llarg termini per un futur Industrial Europeu – Focus a la PIME

 

La Comissió Europea ha fet públiques: la nova Estratègia Industrial per a Europa i l’Estratègia per a les pimes en pro d’una Europa sostenible i digital. Aquestes estratègies integren programes ja existents així com alguns elements nous, tot donant suport a la sostenibilitat i a la digitalització de les empreses.

A petició del “Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)” del Parlament Europeu, el “Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies” ha elaborat l’estudi “SME focus – Long-term strategy for the European industrial future”. Aquest estudi, tot centrant-se en el paper de les pimes en l’estratègia industrial a Europa a llarg termini, pretén proporcionar una visió general de les polítiques actuals per a les pimes i descriure, de forma sintètica, l’adequació d’aquestes polítiques de cara als nous objectius estratègics recollits en el Pacte Verd Europeu i en l’Estratègia Digital Europea. Amb la recomanació específica de l’autor del principi “Pensar primer a petita escala”, aquesta anàlisi vol avaluar la possible necessitat de reforçar o reorientar algunes polítiques, identificar les problemàtiques que poden afectar en un futur a les pimes industrials, així com suggerir àrees prioritàries que podrien donar lloc a futures iniciatives a favor d’una política de suport a les pimes que reculli la doble transició, digital i ecològica.

SME focus – Long-term strategy for the European industrial future