Blog

Tag: atur

Que l’atur no esdevingui estructural

Són diversos els símptomes que indiquen que el pitjor de la crisi ha passat, però no es pot dir que hagi quedat enrere. Encara hi ha aspectes de la conjuntura que ens fan malfiar, i queden bosses de gent i empreses que ho estan passant malament. No tots els sectors d’activitat han aconseguit reconduir la seva situació, ni hem assolit unes taxes d’atur prou baixes com per pensar que hem acabat la travessia. Hom pensa que l’atur s’esvairà quan tornem a créixer fermament, però no està tan clar. Hi ha elements que presagien que l’actual fenomen de tantes empreses que […]


L’Atur a les Regions de la Unió Europea

  L’Atur a les Regions de la Unió Europea Un informe d’Eurostat aporta una visió global i permet una comparativa detallada de la situació de l’atur a les regions de la UE l’any 2014 i de la seva evolució. En el conjunt de la UE-28 la taxa d’atur va disminuir una mitjana de 0,7 punts percentuals respecte de l’any 2013, a Espanya va baixar 1,7 punts i a Catalunya ho va fer en 2,8 pp. Es mantenen diferències importants entre regions: la regió txeca de Praha i l’alemanya d’Oberbayern són les que presentaven una taxa d’atur més baixa (2,5%) i […]


Actuem per reduir l’atur

Fins que no retornem l’índex d’atur a nivells raonables no podrem dir que hem sortit de la crisi. Certament hi ha indicadors que assenyalen que l’economia no va tan malament, però estem perdent classe mitjana. I si ens refiem sols del creixement per absorbir la gran bossa d’aturats generada, i aquest es fonamenta en l’endeutament, en tenim per anys. És difícil que els vells generadors d’ocupació puguin resoldre sols el problema, cal confiar també en noves bosses d’ocupació, i en factors interns i externs que hi contribueixin. No és que la construcció no pugui reprendre part del seu rol, sobretot […]


Una renda bàsica garantida?

Hi ha moltes divisions al món, però una d’elles és entre els països amb una visió optimista, on la gent pensa que la paraula progrés té un sentit i que els seus fills viuran millor que ells, i a la inversa, els pessimistes, on la gent pensa tot el contrari. No és difícil determinar a quina visió pertanyem nosaltres. Jo no afirmaria que aquesta visió està desencaminada del tot, la percepció es pot recolzar en tots els processos de disrupció tecnològica i social que estem patint, sí, aquesta és la paraula. Unes disrupcions per digitalització, per robotització, que són derivades […]


La reforma laboral: un primer pas

Després de donar-hi voltes durant mesos, finalment tenim reforma laboral. Una reforma esperada i temuda a la vegada, que sovint s’ha plantejat com la solució definitiva a dos dels grans problemes que afecten l’economia espanyola: l’altíssim índex d’atur, que, a més, no para de créixer, i la manca de competitivitat de les nostres empreses. I aquí és quan cal fer la primera puntualització: la reforma laboral és un primer pas en la bona direcció, però ni molt menys l’únic ni el definitiu. Caldrà esperar a mitjà termini per veure’n els resultats i caldrà, també, acompanyar-la d’altres mesures perquè les empreses […]


Donem la volta a l’atur

                  L’atur és un dels problemes més greus que té avui el nostre país. Malgrat això, les decisions preses fins ara no han servit per donar la volta al problema. Evidentment el reduiríem si aconseguíssim reactivar la roda econòmica. Aquest és el principal repte, però hi ha poc consens en com. Coincidim en què cal generar confiança, però a partir d’aquí sentim opinions divergents. I a sobre les diferents administracions fan més per estalviar despesa (necessari) que per estimular l’activitat. Mentrestant, quan una persona entra a engruixir les llistes de l’atur, rep […]