Blog

Tag: pressupostos


D’on no n’hi ha cal que en fem rajar

Crec que és de justícia fer  un reconeixement al Conseller de Finances que, podent-se dedicar a tasques més agraïdes, està lluitant per posar a to les malmeses finances de Catalunya, malgrat un bombardeig de retrets demagògics i poc rigorosos. Ara li toca fer pressupostos, en una situació en què no es té un veritable control dels ingressos, bona part de la despesa va lligada a serveis essencials i la capacitat d’endeutament és molt limitada. O sigui, una tasca realment complicada. I sense palpar una tendència clara a la recuperació, tot i que el turisme i les exportacions industrials van bé, […]


El dèficit a la carta

Aquest és i ha estat un tema recurrent des de fa mesos, no sols a nivell espanyol sinó també europeu, demostrant de nou que allò que molts dirigents espanyols veuen imprescindible que Europa atorgui als estats, els sembla una heretgia a nivell de comunitats autònomes. Un efecte més de l’obsessió amb el cafè per a tothom. Que ens deixin més marge per al dèficit no és un gran favor, més aviat és una mala passada, perquè el dèficit és sempre una hipoteca per al futur, posposar la resolució d’un problema per més endavant, que s’agreujarà amb els interessos. Però és […]


Hem de sortir de l’espiral

Els pressupostos són el reflex de la política econòmica d’un país. Els que tenim ara sobre la taula són la constatació d’una evidència: que hem entrat en un espiral pervers. Malgrat l’increment notable de la pressió fiscal que incorporen, amb el seu fruit encara no cobrirem els interessos del deute. Sembla com si el Govern volgués passar l’any com fos, en espera d’una recuperació econòmica exterior que li quadri les xifres. Política del cap sota l’ala. Buscar la solució pot semblar la quadratura del cercle, però hi ha camins millors que els adoptats. D’entrada, els pressupostos penalitzen l’activitat, amb els […]