Blog

Tag: independència

Escenaris de desenvolupament macroeconòmics per a Catalunya en l’horitzó 2030

  Escenaris de desenvolupament macroeconòmics per a Catalunya en l’horitzó 2030    Aquesta setmana s’ha presentat l’estudi Scenarios of Macro-economic Development for Catalonia on Horizon 2030, realitzat conjuntament pel CIDOB (Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona) i el CEPS (Centre for European Policy Studies), amb la col·laboració de l’ISIS (Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi) i el laboratori E3-modelling de la Universitat Politècnica d’Atenes. Tracta d’identificar i fer prospectiva dels diferents escenaris que podria afrontar Catalunya en el supòsit d’esdevenir un estat independent a l’horitzó 2030 i es presenta com un instrument per comprendre millor els costos i beneficis […]


Impacte de la Independència en l’ empresa : La visió de l’ ANC

  Impacte de la Independència en l’ empresa : La visió de l’ ANC   El document, a partir de les dades i les polítiques actuals, formula la hipòtesi d’una Catalunya dins l’estat espanyol o com a país independent. D’acord amb aquests paràmetres, l’estudi conclou que la diferència de model productiu entre Catalunya i Espanya marca, principalment, les polítiques que afecten les empreses. Alhora, se’n desprèn que la governança de l’estat espanyol passa per davant de la impulsada per Catalunya i en resulta perjudicat el model català.   Accés al document  Impacte de la Independència en l’ empresa


Independència, frontera i comerç

Part del debat econòmic sobre la independència, la part més controvertida potser, és sobre la magnitud de l’anomenat efecte frontera en el comerç entre Catalunya i Espanya. El debat gira al voltant de la grandària de la disminució del comerç entre ambdues unitats, és a dir, de l’efecte frontera, del qual un possible boicot n’és una manifestació, tot i que no l’única ni la més important. Ens semblaria que aquest debat hauria d’éser sobre sèries històriques d’increments i decrements de comerç, sobre comparatives del que ha passat en situacions similars en el passat quan hi ha hagut un procés d’independència, […]


És viable la independència de Catalunya?

Des del punt de vista econòmic, la independència d’un territori respecte de l’estat al que pertany, tècnicament és possible, amb voluntat i fent bé les coses. Però no vol dir que sigui senzill, donat que requereix molta feina prèvia en un procés relativament complex. Cal adaptar tot l’entorn legal i fiscal, establir mecanismes de regulació del sistema financer, i dotar-se d’organismes propis en àmbits on abans no s’hi tenien competències. I sobretot cal buscar l’acord, si és possible, amb l’estat que s’abandona, en matèries com per exemple quina part dels fons de la Seguretat Social i del tresor públic, dels […]


Descarrilar o canviar de via

Catalunya és una economia desenvolupada, però amb importants desequilibris. Té sectors com la indústria i el turisme amb molt potencial, que haurien d’arrossegar el conjunt de l’economia cap a un creixement sostingut i sòlid. Sobretot per la progressiva internacionalització i un cert nivell d’innovació del primer. Tenim poques grans empreses autòctones i això és una feblesa, però l’esperit emprenedor de la PIME és esperançador. Tot i que la tenim poc capitalitzada i professionalitzada, debilitat que es fa més palesa en temps de crisi. L’administració catalana aquests darrers anys ha volgut fer un salt endavant en inversions i serveis, engruixint la […]