Blog

Tag: DESENVOLUPAMENT

El futur de la manufactura i el desenvolupament- Banc Mundial

  El futur de la manufactura i el desenvolupament- Banc Mundial Trouble in the Making? : The Future of Manufacturing-Led Development Estudi del Banc Mundial sobre els canvis que s’estan produint en el sector industrial al món: indústria 4.0, el creixent paper dels serveis en la indústria, automatització, robotització, etc. Tendències de la indústria al món     Accés al document del Banc Mundial : Trouble in the making .


Trade and Development Repport 2017 : UNCTAD

Trade and Development Repport 2017 : UNCTAD   La UNCTAD és l’ organ de les Nacions Unides encarregar de seguir la evolució del Comerç Internacional i les seves consequencies pel Desenvolupament econòmic. Anualment emet un informe que estudia la evolució del comerç . El document ens parla de austeritat , de la desigualtat creixent , de la revolució tecnològica i la masiva incorporació de la robòtica , entre d’ altres coses. L’economia mundial sembla estar embussada en el seu camí cap a la recuperació. Un nou informe de la UNCTAD, l’Informe sobre el Comerç i el Desenvolupament 2017: Un NewDeal mundial com a […]


Informe COTEC 2014 : evolució R+D+i a l’Estat Espanyol

  Informe COTEC 2014 La Fundació per a la innovació tecnològica Cotec ha elaborat el seu informe anual on analitza la situació de l’RDI a Espanya i la seva evolució. De 1995 fins l’inici de la crisi la despesa total en R+D a Espanya va augmentar ininterrompudament i amb la crisi la tendència es va invertir i no ha deixat de disminuir. Els principals països del nostre entorn, especialment Alemanya i França, en canvi, no han deixat d’augmentar la inversió en R+D. La despesa mitjana de la UE-28 es va reduir un 1,1% l’any 2009 però va créixer el 2010 […]


La planificació urbanística demana responsabilitat

En moments de canvi econòmic o social, una de les eines per conduir el desenvolupament a llarg termini d’un territori o un municipi és el seu Pla d’Urbanisme. No és una finalitat en si mateix, però és un instrument d’importància cabdal per posar-se d’acord i definir què es pot fer i com. En definitiva, planteja el model futur del territori. Hi ha decisions de gran abast que no es poden anar canviant cada dos per tres, condicionen transformacions i inversions que no s’executen en quatre dies, i per això no pot ser una planificació de curt abast, ha d’anar molt […]