Trade and Development Repport 2017 : UNCTAD

 

La UNCTAD és l’ organ de les Nacions Unides encarregar de seguir la evolució del Comerç Internacional i les seves consequencies pel Desenvolupament econòmic. Anualment emet un informe que estudia la evolució del comerç . El document ens parla de austeritat , de la desigualtat creixent , de la revolució tecnològica i la masiva incorporació de la robòtica , entre d’ altres coses.

L’economia mundial sembla estar embussada en el seu camí cap a la recuperació. Un nou informe de la UNCTAD, l’Informe sobre el Comerç i el Desenvolupament 2017: Un NewDeal mundial com a alternativa a l’austeritat, preconitza una via de polítiques alternatives ambicioses per construir economies més inclusives i més solidàries.

En presentar l’informe, el Secretari General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, va dir: “Una combinació de massa deute i massa poca demanda a nivell mundial ha entorpit l’expansió sostinguda de l’economia mundial”.

En l’informe s’afirma que les persones haurien de ser més importants que els beneficis i es demana una remodelació del segle XXI per oferir un “new deal” mundial. Posar fi a l’austeritat, restringir el rentismo de les empreses i utilitzar els recursos financers per recolzar la creació d’ocupació i la inversió en infraestructura seran fonamentals per aconseguir aquesta remodelació.

Bons temps, mals temps

La UNCTAD assenyala que en 2017 l’economia mundial està repuntando però no desenganxant. Es preveu que el creixement aconseguirà 2,6%, amb prou feines superior al de 2016 però molt inferior a la mitjana del període anterior a la crisi financera, que va anar de 3,2%. La majoria de les regions estan madures per registrar petits guanys i Amèrica Llatina està sortint de la recessió i experimentant el major canvi de tendència, encara que amb un creixement de sol 1,2%. Es preveu que l’eurozona experimentarà el seu creixement més ràpid des de 2010 (1,8%), però segueix ressagada respecte als Estats Units d’Amèrica

 

Accés a la Nota de Premsa en castellà

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf