Blog

Tag: UNCTAD

Trade and Development Repport 2017 : UNCTAD

Trade and Development Repport 2017 : UNCTAD   La UNCTAD és l’ organ de les Nacions Unides encarregar de seguir la evolució del Comerç Internacional i les seves consequencies pel Desenvolupament econòmic. Anualment emet un informe que estudia la evolució del comerç . El document ens parla de austeritat , de la desigualtat creixent , de la revolució tecnològica i la masiva incorporació de la robòtica , entre d’ altres coses. L’economia mundial sembla estar embussada en el seu camí cap a la recuperació. Un nou informe de la UNCTAD, l’Informe sobre el Comerç i el Desenvolupament 2017: Un NewDeal mundial com a […]


World Investment Report 2017 elaborat per la UNCTAD

World Investment Report 2017 elaborat per la UNCTAD Edició 2017 del complet estudi que realitza la UNCTAD sobre l’evolució de les inversions estrangeres directes en l’economia internacional. Els fluxos d’inversions al món van registrar una caiguda del 2% en 2016. Espanya, per la seva banda, va recuperar xifres i posicions tant com a emissor com a receptor d’inversions.   Accés a la Publicació World Investment Report 2017