Informe COTEC 2014

La Fundació per a la innovació tecnològica Cotec ha elaborat el seu informe anual on analitza la situació de l’RDI a Espanya i la seva evolució. De 1995 fins l’inici de la crisi la despesa total en R+D a Espanya va augmentar ininterrompudament i amb la crisi la tendència es va invertir i no ha deixat de disminuir. Els principals països del nostre entorn, especialment Alemanya i França, en canvi, no han deixat d’augmentar la inversió en R+D. La despesa mitjana de la UE-28 es va reduir un 1,1% l’any 2009 però va créixer el 2010 (4,1%), el 2011 (5,1%), el 2012 (3,9%) i el 2013 (1,5%). El repartiment de la despesa per comunitats autònomes es manté semblant al d’anys anteriors, amb Madrid, Catalunya i el País Basc, concentrant el 33%, 25% i 11%, respectivament. La principal novetat de l’anàlisi d’enguany és que, per primera vegada des de l’inici de la crisi, el sector privat va finançar les activitats d’R+D en major mesura que el sector públic.

Accés a l’ informe COTEC 2014