ID-100162047Al Bages fa molts anys que treballem per tenir una bona formació professional i val la pena assenyalar que hem assolit un nivell considerable, tot i que cal ser perseverants. Això és perquè hi ha treballat molta gent que hi creia, els instituts han fet bona feina, i a més vàrem ser pioners en el foment de les pràctiques dels alumnes a les empreses, fet que el temps ha demostrat que és un valor afegit primordial a la formació rebuda a l’aula.

Certament ara farà 25 anys que la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Patronal Metal·lúrgica del Bages i l’Institut Lacetània vàrem constituir la Fundació Lacetània com a entitat promotora i gestora d’aquestes pràctiques, i per enfortir en vincle entre els mons educatiu i empresarial. No va ser fins 4 anys més tard que el Departament d’Ensenyament i les Cambres de Catalunya varen signar un conveni que estenia aquesta activitat a tot el país. Aquest fet no ens ha de sorprendre, tot i que a vegades no valorem prou el que som ni el que tenim. De fet, som una comarca que en proporció té un pes de la indústria molt més alt que la mitjana, i les necessitats d’aquell moment per disposar de personal suficientment qualificat i poder fer un salt qualitatiu en el mercat i productes, va posar la primera pedra del projecte. Després, les pràctiques s’han anat estenent a la resta de sectors d’activitat econòmica, i avui dia són totalment transversals.

Posteriorment la Fundació Lacetània va anar incorporant bona part dels instituts i altres entitats del món formatiu, i també a la majoria d’administracions, patronals i sindicats de la comarca, de tal forma que avui segueix essent quelcom singular al país, com a entitat que reuneix aquest ampli ventall d’agents en el projecte comú de la millora de la FP. En bona part degut a això, tenim un equilibri més semblant a Europa que no pas la resta de Catalunya entre el nombre d’estudiants universitaris i els de formació professional. Però encara hi ha massa gent que pensa que la FP és la germana pobra dels itineraris de formació, i no podem deixar de treballar per fomentar-ne el prestigi que es mereix.

La Fundació Lacetània també ha anat ampliant les seves activitats amb la formació contínua i l’ocupacional, a més de la formació pràctica per a sectors específics i l’assessorament empresarial, fent una feina de gran vàlua que tampoc té gaire rèpliques a nivell de país.

Any rere any un estudi per avaluar el grau d’inserció laboral dels alumnes d’FP, fet per les Cambres de Comerç i el Departament d’Ensenyament, demostra que els graduats de formació professional troben feina molt abans que la mitjana, amb un índex d’atur molt millor que el que pateix el segment dels joves, actualment tan desastrós.

Finalment, després de tants anys, sembla que com a país hem decidit a fer un pas més, i al Parlament estan debatent una nova Llei d’FP que inclou també la qualificació professional de persones amb experiència i la formació ocupacional. I sobretot la Formació Professional Dual, en la que el pes de les pràctiques a l’empresa passa a ser part troncal de la formació. Esperem que l’escurçament de legislatura no deixi penjada aquesta Llei tan important. I també que imperi el seny, i les pressions absurdes d’alguns agents socials no deixin al marge del repte a les Cambres, que fins ara són les que s’han arremangat per l’FP i a Europa són l’eix del sistema.

Pere Casals. President de la Cambra de Comerç de Manresa