Blog

Tag: universitat

Nous reptes per a la Universitat

La Memòria Econòmica de Catalunya, de les Cambres de Comerç, a més de radiografiar l’economia catalana del 2017 inclou un monogràfic sobre la Universitat catalana i la seva relació amb les empreses. La temàtica s’aborda des dels múltiples aspectes rellevants d’aquesta palanca de desenvolupament que és la col·laboració real, però a voltes encara no prou estreta. Hi queda clar que a les dues grans missions de la Universitat, la docència amb tota la gran tasca lectiva i la generació de coneixement amb la recerca, se n’hi ha de sumar una tercera que també és essencial: la transferència de coneixement, a […]


Manresa, ciutat universitària

Fa força anys que a Manresa hi ha activitat universitària. Ara en farà 75 que es va posar en marxa l’Escola de Capatassos Facultatius de Mines, que esdevindria l’actual UPC-Manresa (Universitat Politècnica de Catalunya). L’empenta inicial de la mineria va possibilitar incorporar-hi l’enginyeria industrial, i així l’Escola ha sigut un element clau per aconseguir que el sector industrial esdevingués el tractor de l’activitat econòmica de la comarca. En un altre àmbit, fa més de 25 anys que la Fundació Universitària del Bages (FUB) va iniciar la seva docència amb l’Escola Universitària d’Infermeria. Progressivament va anar ampliant titulacions dins aquest àmbit […]


Universitat-Empresa, una cooperació necessària

Un recent projecte entre Universitats i Cambres de Comerç de diferents països perifèrics dins la Unió Europea ha analitzat la situació de la relació entre les seves universitats i empreses, i possibles noves formes de cooperació que apropin ambdues institucions. S’hi constaten realitats que no ens vindran de nou perquè en el fons tots ens emmirallem en el model centreeuropeu i anglosaxó, dels que ens en separen obstacles semblants. L’informe final conclou que actualment la relació més habitual entre empreses i universitats es materialitza a través de la contractació (laboral o no) d’estudiants dels darrers cursos o graduats recents, per […]


Els MOOC: disrupció tecnològica a la vista per a les universitats de casa nostra

Els MOOC, cursos massius oberts i en línia, fins el moment gratuïts en part i impulsats des de les universitats americanes que més ens sonen, com Stanford, Harvard i un llarg  etcètera, han nascut ràpid i estan aquí per quedar-se. I quedar-se vol dir que les nostres universitats estan a punt de patir el que se’n diu un procés de disrupció tecnològica. Quan parlem de cursos massius parlem de cursos amb 200.000 persones que, tot i que tinguin un altíssim índex d’abandó, poden acabar perfectament unes 2.000 persones havent passat gran part de les proves i exercicis tot seguint un […]