Blog

Tag: retallades

La comptabilitat no enganya

Alguns empresaris consideren la comptabilitat com una tasca menor, que s’ha de fer per exigència legal, i no hi donen més importància. Sense adonar-se que, portant-la bé i al dia, és una eina eficaç i objectiva d’anàlisi de la situació de l’empresa en cada moment, tant per un mateix com pels de fora. Em refereixo a la comptabilitat ben feta, aquella que acompleix la màxima de ser el fidel reflex de l’empresa, no aquella que alguns anomenen “creativa”, ni per descomptat la fraudulenta. El mateix val per organismes o administracions públiques, i per països. I permet determinar realitats que a […]